Steun ons en help Nederland vooruit

Optimistisch Leiden!

15 september 2017

D66 Leiden presenteert als eerste partij het conceptverkiezingsprogramma voor de verkiezingen van maart 2018. Hierin kiest D66 voor een groene en duurzame stad: de fiets op 1, een aardgasvrije stad, een autoluwe binnenstad en meer groen. Daarnaast wil D66 dat Leidse kinderen in groep 4 en 5 gratis kunnen sporten en investeert D66 in het onderwijs.

Ga verder

Optimisme over de toekomst van Leiden

De gemeenteraad sprak tijdens de begrotingsbehandeling vooral over alles dat de afgelopen raadsperiode is bereikt in de stad. Met oog op de toekomst is daarom maar één conclusie mogelijk: D66 is optimistisch over Leiden!