Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 mei 2015

BKR-kunst in Leiden

Onlangs is bij Nieuwsuur aandacht besteed aan de kunstwerken die in het kader van de Beeldende Kunstenaars Regeling door Nederlandse gemeentes tussen 1956 en 1987 zijn aangekocht. Bijna 30 jaar na het afschaffen van de regeling zouden er tenminste 42.000 kunstwerken opgeslagen liggen, waarbij zorg werd geuit over de soms gebrekkige kwaliteit van de opslag en de gevolgen die die kwaliteit op de kunstwerken zou kunnen hebben.

 

Een aantal gemeentes is bezig met het afstoten van (een deel van) de BKR-kunst – in de eerste plaats door de makers van de kunstwerken in de gelegenheid te stellen hun werk terug te kopen, en in de tweede plaats door ze te verkopen (bijvoorbeeld via de Stichting Onterfd Goed).

Bij de gemeente Leiden gaat het om 350 kunstwerken. Ik heb namens de fractie van D66 Leiden schriftelijke vragen gesteld over de locatie en de kwaliteit van de opslag van de BKR-kunstwerken. Bovendien willen we weten of de gemeente Leiden de intentie heeft de kunstwerken af te stoten (en zo ja, op welke manier), of of de mogelijkheid bestaat de kunst toegankelijk te maken voor de inwoners van de stad. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, variërend van een website waarop alle kunstwerken staan, via wisseltentoonstellingen in gemeentelijke gebouwen tot een ‘adopteer een kunstwerk’-project voor Leidse scholen. De kunst is in elk geval gemaakt om bekeken te worden en niet om in een depot te liggen – dus we zijn zeer benieuwd naar de antwoorden van het College.