Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2015

Duurzaam grondbeleid voor Leiden

D66 raadslid Fleur Spijker pleit voor meer ruimte en aandacht voor duurzaamheid binnen het Leidse grondbeleid. Spijker: “Laat het college onderzoeken hoe gemeentelijk grondbeleid kan bijdragen aan duurzame bouw in Leiden.”

 De duurzaamheidsdoelstellingen 2020 richten zich op beperking van de uitstoot van broeikasgassen, hergebruik van materialen en vermindering van het gebruik van (schaarse) grondstoffen. Steden nemen een sleutelrol in bij het bereiken van die doelstellingen en dan met name de bebouwde omgeving in die steden. Om deze reden wil D66 duurzaamheid meenemen bij het vaststellen van het gemeentelijk Grondbeleid 2015. In de gemeenteraadsvergadering van 28 mei kreeg het initiatief van Spijker brede steun vanuit de raad. Het college werd daarmee opgeroepen te onderzoeken of en hoe gemeentelijk grondbeleid kan bijdragen aan duurzame bouw in Leiden. Daartoe zal het college ook breder kijken en de mogelijkheden van verduurzaming in de gebouwde omgeving in kaart brengen.

Het nieuwe grondbeleid vervangt de nota uit 2005. Sindsdien is de wereld van het grondbeleid er anders uit te komen zien. Gezien de gewijzigde financiële en economische stand van zaken en de daaruit voortkomende gewijzigde marktomstandigheden is de visie uit 2005 met als centraal thema ‘het voeren van actief grondbeleid’ heroverwogen. Met de motie wil D66 een groene en duurzame stad stimuleren.