Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juli 2015

Leiden Duurzaam 2030

Hoe ziet Leiden er in 2030 uit? Hoe wekken we energie op, hoe groen is de stad en wat doen we met ons afval? Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten het ontwerp-ambitiedocument ‘Leiden Duurzaam 2030; Een kansrijke, leefbare stad voor nu en straks’ vrij te geven voor inspraak. Leiden wil, als stad van kennis en innovatie, voorop lopen op het gebied van duurzaamheid.

Wethouder Frank de Wit (duurzaamheid): “Met dit ambitiedocument voor Leiden Duurzaam 2030 laten we zien wat er nu en straks gebeurt voor een duurzame(re) stad. Dit ontwerp-ambitiedocument is bewust geen soloactie van de gemeente, maar is ontstaan in nauwe samenspraak met ‘de stad’.
Het is de inzet van het college om nu echt een stap verder te gaan. Met een programmamanager Duurzaamheid en door nog meer samen te werken, bijvoorbeeld via het Duurzaamheidsplatform.”

Het ontwerp- ambitiedocument voor Leiden Duurzaam 2030 bevat de voorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders voor de lange-termijnambities. Tijdens een expertsessie op 11 maart in de Hooglandsekerk bleek dat er al heel veel goede initiatieven zijn om van Leiden een duurzame(re) stad te maken. Daarnaast zijn die avond ook veel nieuwe, goede ideeën opgehaald om Leiden duurzamer te maken. De opbrengst van die bijeenkomst komt terug in het ambitiedocument. Dit document wordt na inspraak naar verwachting in het vierder kwartaal van 2015, aan de gemeenteraad voorgelegd. Het ambitiedocument vormt de basis voor de Duurzaamheidsagenda 2016-2020.