Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2015

Leiden krijgt een Kindpakket

In Leiden wordt dankzij schriftelijke vragen van D66-raadslid Lodi van Brussel een Kindpakket ontwikkeld op basis van het bestaande minimabeleid. Met het Kindpakket wordt het makkelijker voor ouders om gebruik te maken van de bestaande regelingen.

Van Brussel: “We zijn erg blij dat het college dankzij de vragen van D66 een Kindpakket gaat aanbieden in Leiden. Kinderen mogen nooit de dupe worden van armoede en een Kindpakket is wat ons betreft een goede volgende stap naar een effectiever minimabeleid”.

Er worden straks een vijftal regelingen als Kindpakket aangeboden in Leiden: De leermiddelenregeling waarmee een computer aangeschaft kan worden, de jaarlijkse schoolbijdrage, het Jeugdsport- en cultuurfonds en een declaratieregeling gericht op maatschappelijke participatie. Volgens het college kan de inhoud van deze regelingen de vergelijking met Kindpakketten van andere gemeenten goed doorstaan. Door alle regelingen onder de naam ‘Kindpakket’ samen te brengen wordt de toegankelijkheid verder vergroot en wordt het gebruik van deze regelingen bevorderd.

Er zijn in Leiden bijna duizend gezinnen met kinderen onder de achttien die gebruik maken van het Leidse minimabeleid. D66 wil dat ieder kind de kans krijgt op een goede start en met voldoende kansen om zich te ontwikkelen.