Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 oktober 2015

Einde parkeeroverlast door invoering vergunningparkeren

Dankzij het invoeren van vergunningparkeren wordt de parkeeroverlast in de Leidse woonwijken aangepakt. D66-raadslid Eric Krijgsman: “Het invoeren van de nieuwe parkeerbelastingverordening stelt een maximum van drie auto’s per huishouden. Voor bezoekers van bewoners kan een aparte bezoekerspas aangeschaft worden. Daarnaast komen er kraskaarten waarmee tegen gereduceerd tarief geparkeerd kan worden. Dit is voor veel Leidenaren een oplossing voor de parkeeroverlast van vreemdparkeerders in hun woonwijk.”

Tegemoetkoming bezoek verenigingen
Op verzoek van D66 krijgen Leidse verenigingen straks recht op twee verenigingspassen voor een selecte groep leden. Diverse verenigingen, zoals sportverenigingen, wezen op de nadelige gevolgen voor bezoekers. Vooral de sportverenigingen in gebieden waar op zaterdag een parkeerverbod geldt. Krijgsman: “Het gemeentebestuur moet onderzoeken of verenigingen een digitale bezoekersvergunning kunnen krijgen. Daarmee kunnen zij de benodigde parkeergelegenheid bieden.”

Evaluatie en klankbordgroep
Bewoners betalen straks 50 euro per auto, met een maximum van 3 auto’s per huishouden. Ook wordt er een bezoekerspas en kraskaart geïntroduceerd. Kort na de invoering van het nieuwe parkeerbeleid zal een evaluatie plaatsvinden. Ook is er een klankbordgroep ingesteld met belanghebbenden, die gevraagd en ongevraagd advies zullen geven. Krijgsman: “Het is belangrijk dat er snel aanpassingen gedaan worden als dit nodig is.”