Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 maart 2016

1 miljoen euro voor duurzame schoolgebouwen

Leiden stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor scholen om energie te besparen. Voor het ‘verduurzamen’ van schoolgebouwen kunnen zij vanaf dit jaar een lening afsluiten bij de gemeente. D66-wethouder Frank de Wit (Duurzaamheid en Onderwijs): “Met deze lening kunnen schoolbesturen hun scholen echt duurzaam maken. Leiden is hiermee de eerste gemeente in Nederland die dit soort leningen aan scholen aanbiedt. Ik ben trots op deze voortrekkersrol.” 

Duurzaamheidsagenda 2016-2020

D66-raadslid Anneloes Wassenaar: “Met Leidse Duurzaamheidsagenda 2016-2020 zijn hoge ambities afgesproken in 16 concrete doelen. Een daarvan is het verduurzamen van schoolgebouwen voor energiebesparing . Veel scholen doen al erg hun best om te verduurzamen. Met een lening wil Leiden de scholen daarbij helpen.” Schoolbesturen hebben vaak niet de financiële middelen om een groot bedrag in een keer te investeren. Met deze lening stimuleert Leiden om te investeren in bijvoorbeeld isolatie van schoolgebouwen of voor plaatsing van een groen dak of zonnepanelen. Dit levert niet alleen voor scholen een kostenreductie op, het levert ook een bijdrage aan een gezond klimaat.

Lening

De school lost de lening vervolgens in een aantal jaar af. De investeringen leiden tot een zuiniger pand, waarbij de maandelijkse energielasten voor scholen dalen. De lening kent een zeer lage rente, zodat de kosten voor lenen goed zijn op te brengen uit de lagere energielasten. Door een lening in te stellen blijft er steeds geld beschikbaar om nieuwe initiatieven op dit gebied ook te kunnen steunen.