Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 oktober 2016

Een groene Oostvlietpolder definitief vastgesteld door de gemeenteraad

Sinds de raadsvergadering van 11 oktober j.l. is de groene bestemming van de Oostvlietpolder definitief door de gemeenteraad vastgesteld. Deze polder kent een rijke geschiedenis, zowel waar het om de natuur en cultuurhistorische waarden gaat als politiek.

 

 

D66 heeft eerder samen met andere partijen succesvol gestreden tegen het volbouwen van de Oostvlietpolder met bedrijven. D66-raadslid Fleur Spijker benadrukt dat D66 blij is dat we nu een goed plan hebben voor de activiteiten die we wél in de polder willen. De groene functie van de polder staat daarin voorop.

‘De laatste boer van Leiden’

D66 zou wel graag zien dat het boerenbedrijf van ‘de laatste boer van Leiden’ kan worden voortgezet. Door de aanleg van de Rijnlandroute moet deze boer gronden inleveren waarmee het boerenbedrijf in gevaar komt. Om het bedrijf voort te laten bestaan zijn twee percelen nodig die in eigendom zijn van de gemeente. Voor een goede weidegang van de koeien van het boerenbedrijf en de bemesting van de grond is noodzakelijk dat die twee percelen de bestemming ‘agrarisch met waarden’ krijgen in plaats van de bestemming ‘natuur’.

Door een amendement, dat in samenwerking tussen onder andere het CDA, D66 en PvdD tot stand is gekomen, hebben de twee percelen nu de bestemming ‘agrarisch met waarden’ gekregen. Voor het geval dat er om wat voor reden dan ook iets mocht veranderen in de situatie, is een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de bestemming van de percelen weer omgezet kunnen worden naar ‘natuur’.

Volkstuinen

Tot slot vroeg D66 aandacht voor bestaande afspraken met de Leidse Bond van Amateurtuinders. D66 spoort het college aan binnen gerede tijd tot een oplossing te komen om de gronden die eerder door de tuinders zijn ingeleverd, in Leiden of omgeving te compenseren.

Ook in de toekomst zal D66 zich blijven inzetten voor een groene Oostvlietpolder.