Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 december 2016

Digitale veiligheid van de Leidenaar ondervraagd

D66 maakt zich zorgen over hoeveelheid meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegeven en heeft daarom vragen gesteld om te achterhalen in hoeverre de gemeente Leiden de beveiliging van (privacygevoelige) data op orde heeft. Nu blijkt dat er ook vanuit de gemeente Leiden dit jaar al diverse lekken bij de Autoriteit Persoonsgegeven zijn gemeld.

 

Sinds 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken ingevoerd. De gemeente Leiden heeft hierna 6 datalekken moeten melden bij de autoriteit. De gemeente meldt hierbij echter wel dat de impact beperkt was en dat er in die gevallen slechts één of enkele betrokkenen waren en het een kleine set gegevens betrof. Leiden presteert overigens op het gebied van digitale veiligheid volgens het landelijk gemiddelde niet beter of minder goed dan andere gemeenten.

Woordvoerder Timo Gubbens: “D66 maakt zich zorgen over dergelijke datalekken en ik heb daarom gevraagd welke maatregelen het stadsbestuur neemt om dergelijke kwetsbaarheden in informatiesystemen en procedures te voorkomen. Gelukkig geeft het College aan dat er onder meer twee Chief Information Security Officer’s zijn benoemd, dat er een privacy organisatie is opgericht en dat de gemeente in 2017 volgend de BIG normen werkt. De gemeente lijkt dus goed op weg.”

In 2017 moet de gemeente geheel volgens de BIG normen werken. De vraag die zich dan ook opwerpt is of de gemeente dit gaat halen. De BIG is een instrument dat bestaat uit een set van beveiligingsmaatregelen, inclusief fysieke beveiliging, waarmee gemeenten op een vrij eenvoudige manier een basis beveiligingsniveau kunnen halen. Als onderdeel hier is het ook belangrijk dat de gemeente zorgt voor een cultuur en bewustzijn van veiligheid bij de gemeente. Met voorlichtingsprogramma’s denkt het college dit onderwerp voldoende te hebben aangekaart bij de ambtenaren en zegt zij op schema te liggen om in 2017 volgens deze BIG-normen te gaan werken.

Ook regionale samenwerking speelt binnen dit thema een belangrijke rol. Door de samenwerking in Servicepunt71 kan een sterkere vuist gemaakt worden voor de beveiliging van systemen in de gehele regio. Dit wordt gedaan doordat een interne toezichthouder is aangesteld en door het nemen van gezamenlijke maatregelen.

Met dank aan de D66 thema-commissie Burger en Overheid!