Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 januari 2017

D66 houdt proces burgerparticipatie bebouwing Van Vollenhovenkade goed in de gaten

Burgemeester Lenferink heeft het burgerinitiatief dat is ingediend naar aanleiding van het voorgenomen bouwplan voor 69 koop/huurwoningen aan de Van Vollenhovenkade bij de Lorentzschool beoordeeld. De burgemeester heeft hierover op 10 januari 2017 een brief geschreven aan de gemeenteraad.

 

De burgemeester geeft in zijn brief aan dat de raad wordt verzocht de overeenkomst tussen een particuliere ontwikkelaar en de gemeente open te breken en vervolgens te (her)overwegen. De burgemeester is van oordeel dat de gemeenteraad hiertoe niet bevoegd is omdat het hier gaat om een privaatrechtelijke overeenkomst tussen het college van burgemeester en wethouders en een particuliere ontwikkelaar. Het burgerinitiatief wordt dan ook doorgezonden aan het college om het verzoek in behandeling te nemen.

D66 kan de burgemeester hierin volgen. Wel heeft D66 in de raadsvergadering van donderdag 26 januari aangegeven zich het recht voor te behouden om het burgerinitiatief alsnog te agenderen indien bij de beoordeling van de formele bouwaanvraag zou blijken dat de raad wel een publiekrechtelijke bevoegdheid toekomt. Dat is nu nog niet duidelijk. Op dit moment ligt er nog geen volledige bouwaanvraag, zo heeft het college laten weten op vragen van D66.

Het college heeft eerder toegezegd omwonenden en bewonersgroepen actief bij het bouwplan te zullen betrekken en de onderzoeksresultaten naar de omgevings- en verkeersveiligheidseffecten met de raad te zullen delen. D66 zal dit nauwlettend in de gaten houden.