Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 februari 2017

Leidse voetbalclubs zomer 2017 weer ‘vitaal’

Mede dankzij een amendement ingediend door D66 zijn voetbalverenigingen die velden en accommodaties huren bij de gemeente Leiden vóór komende zomer weer financieel gezond en toekomstbestendig. De gemeenteraad heeft afgelopen vergadering op 16 februari vastgesteld dat de clubs aan een aantal criteria moeten voldoen. Voldoen ze daar voor 1 juli 2017 niet aan dan wordt de verhuur van de velden opgezegd door de gemeente.

Vitaliteit

Een vitale club heeft voldoende jeugdelftallen, telt minimaal 450 spelende leden en mag geen schulden bij de gemeente hebben, tenzij daar afspraken over zijn gemaakt met de gemeente die worden nagekomen. D66 vindt het hoogste tijd worden dat voetbalclubs worden aangespoord hun zaken op orde te hebben. Daarnaast vindt de fractie het belangrijk dat de gemeente handhaaft en nu met het aangenomen geamendeerde raadsvoorstel een stok achter de deur heeft.

Communicatie is key

D66 raadslid Aad van der Luit pleitte in de gemeenteraad voor het instellen van het meetmoment van de genoemde criteria op 1 juli 2017 en niet een jaar later zoals het college had voorgesteld. Hij benadrukte in zijn pleidooi dat de gemeente haar geloofwaardigheid dreigt te verliezen wanneer er nu niet wordt doorgepakt. Bovendien zitten de clubs volgens hem helemaal niet te wachten op uitstel maar willen ze graag duidelijkheid en heldere regels zodat ze zaken op orde kunnen stellen. D66 raadslid Aad van der Luit: “Duidelijke regels en afspraken tussen de gemeente en de voetbalclubs, goede communicatie en eerlijk beleid; dáár zijn de clubs bij gebaat. Uitstel is niet de oplossing van de problemen en we doen de verenigingen er geen plezier mee.

Het voorstel van Aad van der Luit werd door een meerderheid in de raad gesteund. In de zomer van 2017 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken en de ‘vitaliteit’ van de voetbalclubs.