Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 februari 2017

Leiden Bio Science Park wordt groener, duurzamer en mooier met het nieuwe Masterplan

Dankzij het Masterplan Leiden Bio Science Park- Gorlaeus wordt het LBSP verder ontwikkeld. De D66 fractie is blij met deze plannen en ondersteunt de ambitie om in de komende jaren 10.000 extra arbeidsplaatsen te ontwikkelen in het park. D66 heeft samen met anderen van de gelegenheid gebruik gemaakt hierbij meer richting te geven aan goede huisvesting voor internationale studenten. Huurbescherming is daarbij essentieel voor de partij.

Het Masterplan

De gemeenteraad heeft het Masterplan op 16 februari vastgesteld en daarmee ingestemd met de herontwikkeling van een gebied van circa 30 hectare met locaties voor bedrijven, woningen, onderwijs en vernieuwde infrastructuur. Doel van het plan is het vergroten van de vestigingsmogelijkheden in het park, het stimuleren van de werkgelegenheid in de Life Sciences & Health sector en het verbeteren van de bereikbaarheid van het park samen met de kwaliteit van de campus. Er komt een centraal plein met faciliteiten zoals winkels, een restaurant, een café, een stomerij en kinderopvang. Daarnaast komt er extra ruimte voor wonen en wordt het bedrijvenpark bereikbaarder voor fiets, auto en openbaar vervoer. Het park wordt groener, duurzamer, veiliger, mooier en meer een eenheid. Een mooi doel voor een park dat de ambitie heeft de komende jaren 10.000 extra arbeidsplaatsen te creëren. D66 ondersteunt dat van harte.

Studentenhuisvesting

Een belangrijk punt voor D66 in het Masterplan Leiden Bio Science Park- Gorlaeus is het zogenaamde studentenhotel. Uitgangspunt hierbij is flexibele huisvesting voor internationale studenten die voor enkele dagen tot enkele maanden huisvesting zoeken. D66 raadslid Vahit Köroglu steunt dan ook de motie die kaders stelt aan de woonvorm van het studentenhotel. Hiermee valt het studentenhotel binnen het huurrecht en krijgen de studenten huurbescherming. Daarnaast moet de huisvesting voldoen aan de kaders van de Leidse Horecavisie.

D66 raadslid Vahit Köroglu is verheugd met extra studentenhuisvesting en met de huurbescherming die hiermee ook de internationale studenten krijgen. Hij vertelt: “Het aantal internationale studenten in Leiden neemt jaarlijks fors toe, dus zo ook de vraag naar meer kant en klare woonvormen. D66 vindt het geweldig om te zien dat ook deze studenten de weg naar onze stad vinden. Ongewenste praktijken rondom huisvesting voor internationale studenten zoals we kunnen zien in andere steden moeten we in Leiden voorkomen. We moeten er als stad alles aan doen om eventuele nadelige gevolgen rondom huisvesting ook voor deze studenten te voorkomen. D66 heeft het beste voor met studenten, ook internationale studenten.”

Biodiversiteit

D66 is tevreden met het uiteindelijke voorstel waarin ook de biodiversiteit – op initiatief van GroenLinks – in het gebied wordt gewaarborgd. Bij de ruimtelijke inrichting van het gebied wordt biodiversiteit als uitgangspunt genomen. Daarnaast wordt een werkgroep met vertegenwoordigers van milieu- en natuurorganisaties, bedrijven, instellingen en bewoners opgericht om maatregelen rondom biodiversiteit uit te werken.