Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 maart 2017

Leiden maakt gebruik van duurzaam asfalt!

In antwoord op schriftelijke vragen van D66 raadslid Eric Krijgsman heeft het college toegezegd dat zij duurzaam asfalt de standaard maakt bij aanbestedingen voor nieuwe wegen en bij onderhoud en herinrichting van bestaande wegen. Bij de  herinrichting van de Oegstgeesterweg is ook al gebruik gemaakt van duurzaam asfalt. Voor Leiden als duurzame stad is dat goed nieuws; hiermee is de milieu belasting laag bij de aanleg en herinrichting van wegen.

De gemeente Leiden heeft als doelstelling dat zij bouwt aan een ‘duurzame stad’. Leiden wil voldoen aan de landelijke en internationale afspraken, zoals het landelijke Energieakkoord en het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast wil Leiden – als kennisstad – voorop lopen in duurzame innovaties. D66 raadslid Eric Krijgsman: “Om deze doelstellingen te bereiken moeten we op alle vlakken winst halen. Toen ik over de innovatie van duurzaam asfalt hoorde vond ik dat een mooie aanleiding om dit ook aan ons college mee te geven als suggestie voor toekomstige projecten. Ik heb het college gevraagd deze innovatie te gaan gebruiken”. 

Duurzaam asfalt is een verzamelnaam voor verschillende nieuwe vormen van asfalt.  Het komt allemaal neer op een lagere milieubelasting. Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld asfalt op een lagere temperatuur te vervaardigen (Laag Energie Asfalt Beton (LEAB)), asfalt met een hoger percentage gerecycled asfalt toepassen, asfalt met vervangers van bitumen (het meest vervuilende bestandsdeel van asfalt; teer) of het afnemen van asfalt bij een energiezuinige asfaltcentrale. Met de vele projecten die komende tijd worden uitgevoerd in leiden biedt het gebruik van duurzaam asfalt een uitgelezen kans bij te dragen aan de Leidse duurzaamheidsambities.

In antwoord op de vragen die de fractie van D66 gesteld heeft aan het college geeft men aan dat bij aanbestedingen voor aanleg van nieuwe wegen en herinrichting van wegen het totaalpakket aan duurzaamheidsmaatregelen zwaar meeweegt. In de afweging zal rekening gehouden worden met het type duurzaam asfalt en de levensduur hiervan, de transportafstand, de uitstoot van vrachtwagens, een eventuele duurzame asfaltcentrale, hoe gescoord wordt op de CO2 prestatieladder, et cetera. Per project zal de gemeente nagaan welke optimalisaties mogelijk zijn en welke asfalttoepassingen voor de duurzaamheidswinst dan het meest effectief zijn. “We zijn als D66 uiteraard erg enthousiast over het feit dat het college bij de bereikbaarheidsprojecten voortdurend kijkt naar milieubewuste innovatieve oplossingen.” aldus Krijgsman.