Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 juni 2017

Eerste deel Centrumroute opgeleverd

Met de oplevering van het eerste deel van de Centrumroute is een grote stap gezet in de herinrichting van de Lammenschansweg, kruispunt Zoeterwoudesingel, Jan van Houtbrug, Geregracht, Oranjeboomstraat en het kruispunt met het Levendaal. De Centrumroute in zijn geheel is een verbetering van de openbare ruimte in de stad en zorgt daarnaast voor een goede doorstroom van verkeer. 

In het eerste deel van de realisatie van de Centrumroute is de Jan van Houtbrug in zijn geheel vervangen voor een nieuw exemplaar en is de weg is volledig heringericht. Het enige wat nog ontbreekt is de groene invulling met bomen en gras. Daar wordt dit najaar mee gestart. Echter, er blijkt een belangrijk deel van het groen pas na de realisatie van de ondergrondse garage bij de Garenmarkt geplant te gaan worden vanwege het bouwverkeer. Dat geldt ook voor de ‘middenstip’ bij de kruising na de brug. D66 wil dat deze middenstip al eerder aangepakt gaat worden om een zeer zichtbare onderscheiding te hebben met de rijroute. Op dit moment is het zo dat veel verkeer, waaronder veel bussen, de belijning negeert en rechtdoor rijdt in plaats van met de bocht mee. Dat kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen.

Namens de fractie van D66 Leiden heeft raadslid Eric Krijgsman de wethouder opgeroepen dit snel op te lossen zodat er geen onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Wethouder Strijk heeft de toezegging gedaan te gaan kijken welke tijdelijke oplossingen – totdat het groen gerealiseerd kan worden – er mogelijk is.