Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 juni 2017

Duurzame bouw van 400 starterswoningen Lammenschans – Ananasweg

De gemeenteraad heeft in de raad van  juni bij de behandeling van het kaderbesluit Lammenschansweg/Ananasweg ingestemd met de bouw van 400 starterswoningen op de locatie Lammenschans – Ananasweg. Met de verschillende aangenomen amendementen en moties heeft de raad haar kaders en wensen meegegeven voor de uiteindelijke bouw. 

 

De motie van D66 om het daar geplande gebouw zo duurzaam mogelijk te maken – zo mogelijk zelfs energieneutraal – werd unaniem aanvaard. Dat loopt vooruit op het door D66 gedane verzoek om voortaan in álle raadsbesluiten een duurzaamheidsparagraaf op te nemen. In de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling is duurzaamheid volgens D66 namelijk nog veel te weinig een thema.

Verder steunde D66 twee moties van andere partijen. De VVD vroeg om een tussenstap in het project om te besluiten over de verkeersafwikkeling van en naar het nieuwe gebouw (400 woningen). Het college wil het verkeer daarheen geheel via de Lammenschansweg laten verlopen, maar omwonenden vroegen de gemeenteraad om ook afwikkeling richting de Vrijheidslaan mogelijk te maken. De PvdA riep het college op om met de ontwikkelaar te overleggen om voor een deel van de huurwoningen in het nieuwe complex een huurprijs te hanteren die tussen de 800 en 1000 euro per maand ligt en voor een deel van de koopwoningen in het complex een prijs te stellen tussen de 200.000 euro en de 250.000 euro. Hiermee krijgen starters ook daadwerkelijk een plek in de stad.