Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 juni 2017

D66 pleit voor meer mogelijkheden combinatie wonen en bedrijvigheid in Zuidwest

In het kader van de tienjaarlijkse actualisatie heeft de raad op 15 juni jl. een nieuw bestemmingplan voor het plangebied Zuidwest vastgesteld. De ingediende motie van D66 raadslid Fleur Spijker waarin ze oproept tot bevordering van een gemengd woon- en werkmilieu in het oostelijk deel van het gebied van het bedrijventerrein Roosevelt & Trekvliet is aangenomen door de raad.

Op een deel van het bedrijventerrein gelegen ten westen van de Rooseveltstraat is al een start gemaakt met opstellen van een ontwikkelplan om naast bedrijvigheid woningbouw te realiseren en de infrastructuur te vernieuwen.

Nu zullen dus ook de mogelijkheden van een gemengd woon- en werkmilieu voor het oostelijk deel worden onderzocht. De gemeente heeft een forse woningbouwopgave en zal op korte termijn extra woningen moeten realiseren in de stad. Daarnaast is het behoud van bedrijvigheid binnen de gemeente van groot belang. D66 ziet in het creëren van een combinatie van wonen en bedrijvigheid dan ook een mooie kans om beide doelstellingen goed uit te voeren.