Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

D66 bezorgd om bouwveiligheid en verkeersafwikkeling bouwplan bij Lorentzschool

Dinsdagavond 27 juni 2017 sprak de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling over het bouwplan bij de Lorentzschool. Tijdens deze vergadering bleek dat naast de vele vragen die D66 stelt bij het door het college te verlenen bouwplan, ook een grote groep ouders ernstige zorgen heeft. Vele ouders met kinderen op de school woonden de raadscommissie bij en uitten hun betrokkenheid bij dit omstreden plan.

Al voor de bespreking van het bouwplan bij de Lorentzschool in de commissie was duidelijk dat het verlenen van de vergunning een collegebevoegdheid betreft. De Leidse gemeenteraad heeft hier dus formeel geen zeggenschap over. De D66 fractie is echter van mening dat er zoveel terechte zorgen over het bouwplan bestaan dat het college eerder in het proces de achterliggende stukken met de raad had moeten delen. Het college heeft dit uiteindelijk gedaan en hierop heeft D66 het bouwplan direct geagendeerd in de commissie, met als gevolg een scherp debat en ouders die grote bezorgdheid uitten.

D66 raadslid Fleur Spijker heeft tijdens de commissievergadering vele vragen aan wethouder Laudy gesteld, onder meer over het bouwveiligheidsplan en de verkeersafwikkeling. Dit zijn exact de zorgen die ook bij de school en de ouders leven. Tijdens de vergadering bleek dat wethouder Laudy deze zorgen niet weg kon nemen. Om die reden is er voor het bouwplan bij de Lorentzschool geen convenant ondertekend tussen school, ontwikkelaar en gemeente: normaal gesproken is dat een formaliteit. D66 zal dit dossier dan ook kritisch blijven volgen.