Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

Leidse terrassen langer open in de zomer

Volgende zomer mogen de horecaterrassen in de Leidse binnenstad langer open blijven. De gemeenteraad heeft het voorstel  van D66 aangenomen om hiervoor een ‘pilot’ uit te werken in nauw overleg tussen gemeente, omwonenden en horeca-ondernemers.

 

 

Raadslid Timo Gubbens: “Het is jammer als het in de zomer warm weer is en je moet van het terras af. Voor de bezoekers, maar ook voor de horeca-ondernemers die wel een uurtje langer open willen blijven. Nu is het zo geregeld dat er ergens op de gemeentelijke website staat aangegeven dat het warmer dan 28 graden is en de terrassen langer open mogen blijven. Wat D66 betreft vervalt die voorwaarde en mogen terrassen sowieso in de zomermaanden langer open blijven.” In het huidige beleid sluiten de terrassen doordeweeks uiterlijk om 24.00 uur en in het weekend uiterlijk om 01.30 uur. Bij warm weer mag dit een (half)uur later worden.

D66 verzoekt in het voorstel het college om een proef uit te werken in samenwerking met horeca-ondernemers en de omwonenden. De toetsingscriteria worden vooraf samen met de belanghebbenden opgesteld. Na afloop van de proef vindt een evaluatie plaats waarbij alle uitkomsten objectief gewogen worden. Aan de hand van de uitkomsten kan de volgende raad over twee jaar besluiten hoe hij de openingstijden van de terrassen in Leiden wil vormgeven. Met deze pilot wil D66 een maatschappelijke discussie aanzwengelen over de openingstijden van horeca(terrassen). Hoewel D66 de afgelopen jaren consequent gestreefd heeft naar verruiming van de openingstijden, staan de uitkomsten van de pilot wat ons betreft niet bij voorbaat vast. Timo Gubbens: “Wij vinden het vooral belangrijk dat er een hedendaags evenwicht wordt gevonden tussen de belangen van horeca-ondernemers, omwonenden en bezoekers: een levendige binnenstad waar het plezierig wonen is.”