Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 september 2017

D66 steunt keuze voor nieuw busstation op huidige locatie

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat zij ervoor kiezen om een nieuw busstation te ontwikkelen op de huidige locatie. Daarmee vervalt de optie van een nieuw busstation aan de BioSciencePark-zijde van het station op de Terwee-locatie. D66 Leiden vindt dit een verstandig besluit en steunt het college hierin en in de afwegingen die, mede op basis van het participatietraject en de onderzoeken, gemaakt zijn.

Draagvlak

Voor D66 is draagvlak altijd een belangrijke voorwaarde geweest voor de eventuele verplaatsing van het busstation van de huidige locatie naar de Bioscience-zijde van het station ter hoogte van het Terweepark. Aan het begin van dit jaar was het draagvlak voor een busstation op de Terwee-locatie in de stad, bij de omwonenden, stakeholders en andere overheden miniem. Er leefden grote zorgen of de diverse verkeerskundige en planologische knelpunten bij een verplaatsing wel opgelost konden worden. Het college constateert nu dat het draagvlak tijdens het uitgebreide participatieproces in het afgelopen halfjaar niet is toegenomen. Ook boden de onderzoeken nu nog geen oplossing voor de verwachte knelpunten bij een verplaatsing van het busstation. D66 kijkt terug op een zinvol, zorgvuldig uitgevoerd participatietraject, waarvan de uitkomst ter harte is genomen.

Zekerheid in stationsgebied

De ontwikkeling van het stationsgebied tot een volwaardig OV-knooppunt waar werken, wonen, recreatie en Openbaar vervoer bij elkaar komen is voor Leiden te belangrijk om door langlopende procedures over de plek van het busstation stil te laten liggen. Bovendien blijkt uit de onderzoeken dat ook een busstation aan de centrumzijde bij de huidige locatie goed is in te passen binnen de belangrijkste uitgangspunten van het masterplan Stationsgebied (STEO). Met de keuze voor een nieuw busstation op de huidige locatie is er de zekerheid dat de ontwikkeling van het stationsgebied volgens het masterplan nu weer voortvarend kan worden opgepakt. Bijvoorbeeld de toekomstige ambtelijke huisvesting, maar ook de herinrichting van de Turfmarkt, Steenstraat, de als verkeersonveilig ervaren kop van de Breestraat/Noordeinde/Rapenburg en de aanleg van de volgende delen van de Centrumroute kunnen nu door.

Toekomstige OV-ontwikkelingen

In de uitgangspunten die het college mee geeft bij deze keuze is ook expliciet gekeken naar de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het Openbaar vervoer. D66 is dan ook zeer te spreken over het geformuleerde uitgangspunt dat een inpassing van het nieuwe busstation in de toekomst geïntegreerd kan worden in station Leiden Centraal en dat ook een eventuele uitbreiding van het station in de toekomst goed mogelijk moet blijven.

Busvrije Stationsweg/Steenstraat

Ook bij een nieuw busstation aan de centrumzijde zijn er nog behoorlijk wat vraagstukken die opgelost moeten worden voordat met de aanleg begonnen kan worden. We beseffen dat de wens om de Stationsweg en Steenstraat bus- en autovrij te maken met een keuze voor het busstation aan de centrumzijde een moeilijk op te lossen puzzelstuk zal worden. Voor D66 blijft dit wel een belangrijke wens om bij de verdere uitwerking van een nieuw busstation aan vast te houden en aan het college om te bezien in hoeverre dat gerealiseerd kan worden.

Tevreden met de keuze

Hoewel ook een busstation aan de BioSciencePark-zijde mogelijk leek en meerwaarde had kunnen bieden aan de ontwikkeling van het stationsgebied van Leiden is D66 tevreden met de verstandige keuze die gemaakt is door het college. Het gebrek aan draagvlak, zowel bij veel inwoners als bij stakeholders, de provincie en onze regiogemeenten, was voor ons altijd al een grote zorg en is voor het college nu een belangrijke afweging geweest om een duidelijke keuze te maken voor een nieuw busstation op de huidige locatie.