Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 oktober 2017

Onderzoek naar open buitensportpark Roomburg

Op verzoek van een brede alliantie bestaande uit de hockeyclub, tennisclub, kinderopvang, Lorentzschool en diverse omwonenden van de hockeyvereniging Roomburg komt er een haalbaarheidsonderzoek naar een groen, open buitensportpark in de wijk.

De komende maanden krijgen de initiatiefnemers, onder regie van de gemeente, de gelegenheid om samen met de andere bewoners in de wijk te onderzoeken of en hoe een groen Roomburgpark kan samengaan met meer velden voor hockey.

Hockeyvereniging Roomburg kampt al een tijdje met wachtlijsten en heeft daarom behoefte aan twee extra velden. Wij steunen het college in de wil om de hockeyvereniging te faciliteren met extra velden. In het contourenplan wordt verhuizing naar sportpark de Vliet genoemd als groeimogelijkheid. De ruimtelijke mogelijkheden op dit sportpark zijn inderdaad groter dan in het Roomburgerpark. De sterke binding van de vereniging met de wijk zou dan echter grotendeels verloren gaan. En dit terwijl uitgangspunt van de nieuwe visie juist is dat we open wijksportparken willen realiseren. Daarom vinden wij het de moeite waard om de haalbaarheid van groei in het Roomburgerpark nader te onderzoeken. In deze link staat de volledige onderzoeksopdracht aan het college.

De overige plannen voor de buitensportaccommodaties kunnen op volle steun van D66 rekenen. We roepen het college op om voortvarend met de sportverenigingen aan de slag te gaan om te komen tot moderne, goed bezette en open sportparken.