Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 oktober 2017

Werkbezoek Deventer om te leren van wijkgericht werken

Op vrijdag 22 september reisden bijna 60 vertegenwoordigers van wijkverenigingen, ambtenaren en raadsleden uit Leiden en omstreken naar het oosten van het land, waaronder D66-raadslid Annemieke Strijers, woordvoerder onderwijs en jeugd.

In de gemeente Deventer werkt men al 25 jaar wijkgericht. Verdeeld over zeven wijken bepalen de bewoners welke acties en projecten de leefbaarheid van de wijk zullen vergroten. Hiervoor hebben zij een wijkbudget en krijgen zij begeleiding van een wijkmanager en een wijkopbouwwerker. De ‘Deventer wijkaanpak’ is inmiddels een landelijk begrip. Wijkaanpak gaat over leefbaarheid in wijken in de brede zin van het woord. Leefbaarheid omvat fysieke en sociale maatregelen, op het gebied van voorzieningen, (sociale) veiligheid en sociale samenhang.

De Deventer wijkaanpak
Al snel werd duidelijk dat die 25 jaar ervaring met wijkgericht werken heeft geleid tot een groot vertrouwen van het lokale bestuur in de bewoners. Na analyse van de wijk kunnen bewoners ideeën en wensen aangeven, waaruit vervolgens wordt geprioriteerd en uitgevoerd. Iedere wijk heeft een wijkteam met bewoners uit de wijk en alle wethouders en raadsleden hebben ook een wijk in portefeuille gekregen. Dit wijkteam bespreekt regelmatig de voortgang van de projecten met de wijkmanager en de wijkopbouwwerker. Tijdens die vergaderingen zijn ook de wijkwethouder en de wijkraadsleden aanwezig. Op deze manier wordt het lokale bestuur betrokken. De inwoners zijn echter degenen die bepalen waar het budget aan wordt besteed. Hiermee wordt over en weer draagvlak gecreëerd.

De Leidse Wijkenvisie
Dat is vooralsnog een groot verschil met de situatie in Leiden. Afgelopen maand is in de gemeenteraad de tweede Leidse ‘wijkenvisie’ vastgesteld. De wijken Meerburg en Roomburg hebben het afgelopen jaar gewerkt aan voorstellen om de leefbaarheid te vergroten. Hiervoor hebben zij een budget beschikbaar gekregen van 1 miljoen euro. Een aantal partijen in de raad heeft twijfels geuit of dit flinke bedrag wel goed besteed zal worden. De raad moet hier toch controle over kunnen uitoefenen?

Vertrouwen
Aan het eind van de bespreking in de raad van 28 september jl. is de ‘Wijkenvisie RoMe’ aangenomen en is Leiden weer een stap verder in het initiatief laten aan de inwoners. Zij hebben goed zicht op de maatregelen die de leefbaarheid in hun wijk kunnen vergroten, en voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de initiatieven die zij ontplooien. Ook in Leiden zal het proces begeleid worden door de wijkregisseur en de ambtenaren en zal de wethouder wijken (Marleen Damen) de projecten monitoren. Raadsleden kunnen de wijken bezoeken en zullen zich uitgebreid laten informeren. Wie weet is het vertrouwen in de Leidse bewoners binnenkort net zo groot als in Deventer.