Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 december 2017

D66 heeft primeur met succesvol stadscongres

Zaterdag staat voor de partij in het teken van de lancering van het eerste stadscongres aan de voet van de Burcht. Als laatste afdelingsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft het stadscongres een druk programma: het verkiezingsprogramma is definitief vastgesteld, Tweede Kamerlid Jan Paternotte verzorgt een sessie over de deeleconomie en als afsluiter stelt lijsttrekker Paul Dirkse in zijn speech de top 15 van de kandidaatslijst voor aan de afdeling.

 

Verkiezingsprogramma definitief vastgesteld
Tijdens het stadscongres is het verkiezingsprogramma unaniem vastgesteld door de leden van de partij. De leden hebben 26 amendementen ingediend op het conceptverkiezingsprogramma dat 15 september werd gepresenteerd. De amendementen zijn veelal voorstellen om de formulering van de tekst te verscherpen of om nog iets beter uiting te geven aan de idealen van de partij. De afdeling heeft zo bijvoorbeeld geconcretiseerd dat D66 extra geld voor jeugdzorg wil reserveren. Daarnaast kwam de beruchte meeuwenproblematiek via twee amendementen aan de orde. De afdeling stemt in met een praktische benadering van het probleem, omdat de partij beseft dat de inspanningen van afgelopen jaren de meeuwenproblematiek nog niet volledig heeft weggenomen.

 

Presentatie campagneteam
De campagneleider van de afdeling, Josefine Rook, geeft een enthousiaste update over de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij stelt ze het campagneteam voor en nodigt alle leden van de afdeling uit om zich aan te sluiten bij de verschillende acties die op de planning staan. Op 16 december zal een landelijke ‘In gesprek met…’ actie plaatsvinden en op oudejaarsdag zal de afdeling zoveel mogelijk Leidenaren een optimistisch 2018 wensen. Natuurlijk is online zichtbaarheid ook cruciaal en hoopt het campagneteam dat iedereen de berichten van D66 fanatiek liked en shared: haak ook vooral aan met de hashtag #optimistischleiden.

Tot slot vraagt Rook speciale aandacht voor de crowdfunding voor de campagnewinkel in Leiden. In aanloop naar 21 maart wil de afdeling een eigen pand huren. De campagnewinkel moet dé place to be worden voor alle campagnevrijwilligers, maar daarvoor heeft de afdeling financiële steun nodig.

Top-15 kandidatenlijst
Een speciale rol op het stadscongres is weggelegd voor het team van de top vijftien kandidaten op de kandidatenlijst, die D66 Leiden op 30 november bekend maakte. De lijstadviescommissie geeft bij monde van Robert Strijk een toelichting op het procedure. Strijk legt uit dat is gekozen voor een gebalanceerd team van ervaring en frisse krachten, jong en oud, man en vrouw, generalisten en specialisten. Lijsttrekker Paul Dirkse voegt daaraan toe: ‘Ik heb heel veel zin om met deze diverse groep de campagne in te gaan. D66 gaat voor een groene, bruisende en ondernemende stad waar kansen zijn voor alle inwoners, jong en oud. Met dit team gaan we daar samen met de stad hard aan werken.’ De top-15 bestaat uit:

1. Paul Dirkse
2. Amela Halilovic
3. Susannah Herman
4. Vahit Köroglu
5. Marc Gaulard
6. Lodi van Brussel
7. IJsbrand Olthof
8. Francien Zeggelt
9. Sander van Diepen
10. Antje Jordan
11. Eric Krijgsman
12. Cor Arnoldus
13. Liang de Beer
14. Pascalle van Eerden
15. Nils ter Braake

 

Speech lijsttrekker
Lijsttrekker Dirkse spreekt het congres ter afsluiting toe: ‘Democraten, als wij met elkaar hetzelfde doel voor ogen houden als de afgelopen acht jaar dan doen we het goede: resultaten boeken voor de stad, voor de inwoners. Uiteindelijk is dat wat telt!’ Naast overduidelijke motivatie voor de campagne, bezint Dirkse in zijn speech door terug te denken aan een bewogen jaar waarin het overlijden van raadslid Aad van der Luit een groot verlies voor de partij betekende. Dirkse belooft dat de partij zich voor de idealen van Van der Luit sterk zal maken.