Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 januari 2018

Kwaliteitsimpuls voor de Hooigracht

De Hooigracht, de Sint-Jorissteeg en de Pelikaanstraat gaan een volledige metamorfose tegemoet als onderdeel van de Centrumroute. De fractie heeft hier op donderdag 25 januari met de rest van de Leidse Raad mee ingestemd. D66 kijkt vol optimisme uit naar een voorspoedige herinrichting en vooral naar de mooie nieuwe Hooigracht.

Centrumroute
De Centrumroute – van Station Lammenschans naar Leiden Centraal via de Hooigracht en de Langegracht – biedt straks een betrouwbare route voor het hoogwaardig openbaar vervoer en andere regionale bussen. Daardoor kunnen veel bussen die nu nog door de Breestraat rijden deze route nemen. Dat is al lange tijd een belangrijk wens voor D66.

De realisatie van de Centrumroute gaat in fases. Het eerste deel, van Lammenschansweg tot en met Jan van Houtbrug, is afgelopen zomer gerealiseerd. Later volgt de nieuwe inrichting van de Langegracht.

Metamorfose Hooigracht
Donderdag is het besluit genomen over het tweede deel van de Centrumroute, inclusief de herinrichting van de Hooigracht. De kwaliteit van de Hooigracht is op dit moment matig. Met de metamorfose van de Hooigracht zorgen we voor de hoog nodige kwaliteitsimpuls in dit deel van de binnenstad.

De Hooigracht krijgt door het plan een rustiger uitstraling en de verkeerssituatie wordt bovendien overzichtelijker. Zo ontstaat met de nieuwe inrichting ruimte tussen de stoep en de fietsstrook. Deze ruimte wordt gebruikt voor meer fietsparkeerplaatsen en voor ruimte voor laden en lossen. Ook zorgt de nieuwe inrichting voor een mooiere verdeling van bomen op de Hooigracht. D66 heeft een voorstel van de PvdD gesteund om op de nieuwe Hooigracht tenminste twee verschillende boomsoorten terug te plaatsen.

Laad-losplaatsen
Het realiseren van laad-losplaatsen voor de ondernemers aan de Hooigracht was een belangrijk aandachtspunt. Voor de ondernemers gaat het niet alleen om de bevoorrading van de eigen zaak, maar is het bovendien van belang dat hun klanten kort de auto kwijt kunnen om een bestelling of boodschappen op te halen en in te laden.

Over het laden en lossen door particulieren bestaat veel onduidelijkheid, maar in de praktijk wordt de stelregel gehanteerd dat auto’s tien minuten mogen parkeren om te laden en lossen.

Om deze stelregel te handhaven heeft D66 samen met GroenLinks een motie opgesteld, die door de Gemeenteraad is aangenomen. De motie regelt de start van een pilot om met innovatieve technieken, bijvoorbeeld door sensoren in de stenen, het gebruik van deze plekken te kunnen controleren. Dit zorgt voor duidelijkheid bij klanten die van de laad-losplekken gebruik maken en ondersteunt de handhavers bij het controleren.