Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 april 2018

Formatie van start: D66 en GroenLinks willen een college met VVD

D66 en GroenLinks hebben de VVD uitgenodigd om met elkaar de onderhandelingen te gaan voeren voor een nieuw beleidsakkoord. Daarmee volgen D66 en GroenLinks het advies van de informateurs Fleur Spijker en Rob van Lint. De VVD heeft de uitnodiging geaccepteerd, waarmee de formatie kan starten. Robert Strijk is door de partijen verzocht op te treden als formateur.

Op basis van de verkiezingsuitslag heeft onze politiek leider Paul Dirkse GroenLinks uitgenodigd om als grootste winnaar samen met de grootste partij op te trekken in de informatieronde. Na een positief antwoord van de kant van GroenLinks leider Walter van Peijpe zijn Rob van Lint en Fleur Spijker begonnen aan de informatieronde, waarvoor zij de volgende opdracht meekregen:

  • Bepaal de behoefte aan een raadsbreed bestuursakkoord;
  • Verken welke wensen de fracties hebben voor de inhoud van een nieuw beleidsakkoord;
  • Onderzoek welke fracties met een grote kans op succes kunnen beginnen aan onderhandelingen over het beleidsakkoord en over de vorming van een nieuw college.

De informateurs hebben verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle raadsfracties en vervolgens hun rapport opgeleverd. Dit rapport is vergezeld van een brief van Dirkse en Van Peijpe gezonden aan de raad ter informatie.

De informateurs geven aan dat alle fracties in de gemeenteraad het logisch vinden dat D66 en GroenLinks samen optrekken in de collegevorming. Hun standpunten op belangrijke thema’s vertonen zo veel overeenkomsten dat de samenwerking ook inhoudelijk vorm moet kunnen krijgen. Een nieuw college met D66 en GroenLinks als “motorblok” kan de volgende speerpunten als profiel hebben:

  • Duurzame verstedelijking, op basis van de vastgestelde woningbouwbehoefte, in samenhang met de energietransitie, en een groene, schone en veilige stad;
  • Een gezonde stad voor iedereen. In het sociale domein vergt dit nadruk op preventie en een transformatie van werken zodat zorg effectiever beschikbaar komt voor iedereen die dat nodig heeft;
  • Een goede economische ontwikkeling in Leiden als kennisstad, waarin ook prioriteit gegeven wordt aan integraal arbeidsmarktbeleid.

Een samenwerking met de VVD doet recht aan de verkiezingsuitslag, door de combinatie van de grootste partij met twee winnaars. Ofschoon er programmatisch een aantal behoorlijke verschillen zijn tussen partijen liggen hun ambities voor Leiden opmerkelijk dicht bij elkaar, en hebben zij een grote veranderingsgezindheid gemeen. D66, GroenLinks en VVD zijn ervan overtuigd dat ze met elkaar een beleidsakkoord op hoofdlijnen overeen kunnen komen. Dat past goed bij de bestuursstijl die alle fracties nastreven. Zo’n akkoord kan volop ruimte bieden voor nadere uitwerking in samenwerking met de stad en met andere partijen in de gemeenteraad.