Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 april 2018

Leiden wordt groener, biodiverser en klimaatbestendiger

Het was een belangrijk thema in de verkiezingscampagne. Hoe gaat de stad om met de groei van het aantal woningen in relatie tot het groen en de biodiversiteit in Leiden? Met het ‘Uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur’ wordt een belangrijke bouwsteen aangedragen. Dit plan van college legt uitgebreid uit hoe de gemeente de komende twaalf jaar meer groen, grotere biodiversiteit en verbeterde klimaatbestendigheid in de stad wil realiseren. Verantwoordelijk wethouder Paul Dirkse ziet in dit plan de bevestiging dat Leiden serieus werk blijft maken van groen in de stad.

Het bestaande groenbudget wordt voor dit doel aangevuld met 2,4 miljoen euro. De aanleiding voor het plan was de nota ‘Versterken en verbinden van het groen in Leiden’ uit 2013. ‘Een goed ingerichte Groene Hoofdstructuur draagt bij aan een mooier stadsbeeld, rijkere biodiversiteit, een klimaatrobuuste stad en helpt om Leiden mooier, leefbaarder en groener te maken,’ staat in het uitwerkingsplan. In 2022 en in 2028 vinden evaluatiemomenten plaats.

Groene Hoofdstructuur
Met de ‘Groene Hoofdstructuur’ bedoelt het college het belangrijkste gedeelte van al het groen in de stad. Dit gaat over de belangrijkste wegen, parken en verbindende groenstroken. Denk bijvoorbeeld aan de Willem de Zwijgerlaan, de Langegracht en de Hooigracht, het Singelpark, de Oostvlietpolder, het Merenwijkpark en de Leidse Hout (zie kaart).

Bron: Gemeente Leiden (2018): Uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur

Het Uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur biedt een gedetailleerde uitwerking waar en hoe de stad moet vergroenen aan de hand van vele kaartjes en schetsen. Het plan combineert bestaande en nieuwe projecten met de doelstellingen om meer en betere groene verbindingen te creëren tussen de stad en het buitengebied, de verstening te verminderen en de biodiversiteit te vergroten. Zo moeten de belangrijke wegen in Leiden in de toekomst het ‘groene visitekaartje’ vormen. In het plan is bijvoorbeeld gedetailleerd uitgewerkt waar, hoe en welke bomen op welke plaats in de stad worden geplaatst voor maximaal resultaat.

Goed klimaat
Dit alles moet bovendien bijdragen aan de klimaatbestendigheid van Leiden. Wanneer verstening wordt vervangen door groen, is dit positief voor de temperatuur in de stad op hete dagen. Ook is teveel verstening slecht voor de waterafvoer tijdens heftige buien, met de uitwerking van dit plan moet daar verbetering in komen. Het Uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur is volgens D66 een fantastische stap in de goede richting om Leiden klaar te maken voor de toekomst.