Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 april 2018

Formatie tussen D66, GroenLinks en VVD beëindigd

De afgelopen weken heeft D66 intensief met GroenLinks en de VVD onderhandeld om tot een nieuw beleidsakkoord voor Leiden te komen. Dit is helaas niet gelukt. De partijen besloten donderdagavond 26 april jl. de formatiegesprekken te beëindigen.

D66 bedankt de VVD voor de tijd en energie die zij hebben gestoken in deze gesprekken. We betreuren het dat dit niet tot succes heeft geleid. We zijn echter vastberaden om ons samen met GroenLinks in te blijven zetten om zo snel mogelijk tot een beleidsakkoord voor de stad te komen.

Er is de afgelopen weken onder begeleiding van formateur Robert Strijk zorgvuldig en gestructureerd te werk gegaan. Hoewel alle partijen gedreven zijn om de uitdagingen op thema’s als verstedelijking en verduurzaming aan te pakken, blijkt de invulling van ambities op een aantal onderwerpen te ver uit elkaar te lopen. De knelpunten liggen bijvoorbeeld bij onderwerpen als de autoluwe binnenstad, de invulling van de participatiewet, de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en extra cameratoezicht. Ook op het gebied van financiën was er sprake van een verschil in prioriteiten tussen D66 en GroenLinks enerzijds en de VVD anderzijds.

De formateur heeft in een brief aan de onderhandelende partijen het beëindigen van deze formatiepoging toegelicht. D66 blijft zich samen met GroenLinks inzetten om zo snel mogelijk tot een beleidsakkoord voor de stad te komen. Hierover vindt per omgaande nader overleg plaats om het tempo er in te houden en de stad duidelijkheid te bieden. We houden u op de hoogte!