Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 mei 2018

Wethouder Fleur Spijker: ‘Mijn interesse voor stadsontwikkeling komt uit mijn jeugdjaren’

Woensdagavond 23 mei is het nieuwe college van B en W geïnstalleerd. D66 heeft twee bewindslieden voorgedragen om het Beleidsakkoord 2018-2022 uit te voeren: ‘De fractie heeft er alle vertrouwen in dat Paul Dirkse op de portefeuille Onderwijs, Jeugd en Financiën en Fleur Spijker op de portefeuille Duurzame Verstedelijking de mooie, ambitieuze plannen uit het Beleidsakkoord tot bloei kunnen brengen.’

Bij de Leidse afdeling kennen we Fleur Spijker al als de geboren en getogen Leidenaar die als raadslid met de portefeuille Stedelijke Ontwikkeling in de Gemeenteraad zat. Nu is zij als één van de twee D66’ers toegetreden tot de nieuwe coalitie. Fleur stelt zich aan Leiden voor met deze woorden:

Speech Fleur Spijker
Wat gaaf om hier te staan als voorgedragen wethouder Duurzame Verstedelijking.

Ik ben geboren in Leiden in de tijd dat de woningnood hoog was, in de ouderlijke slaapkamer van mijn opa en oma op de Timorstraat. Mijn ouders konden toen geen woning vinden. Als kind ben ik later verhuisd naar de Merenwijk – een wijk in aanbouw. Ik kan u zeggen: voor kinderen is het goed toeven in een woonwijk die in aanbouw is. Wij speelden met veel avontuur en vrijheid in de zandhopen; we waren altijd buiten. Meer was eigenlijk niet nodig.

Ik denk dat in die jeugdjaren al een zaadje is geplant voor mijn interesse in de stadsontwikkeling.

Wethouder Fleur Spijker stelt zich voor aan de Gemeenteraad

In mijn werkzame leven is stadsontwikkeling als rode draad ook terug te vinden. Als advocaat bestuursrecht heb ik mij jarenlang beziggehouden met overheidsbesluitvorming. Mijn liefde ligt juist bij de overheidsbesluitvorming, vanwege het maatschappelijk belang en de politieke component die daarin zijn verweven. En binnen die overheidsbesluitvorming is het de gebiedsontwikkeling die steeds als een magneet aan mij trekt. Waarom? Als er wordt gebouwd raakt het vaak aan vele belangen. En belangrijker nog: het raakt mensen direct in de leefomgeving. Daar komt vaak emotie bij. In dat krachtenveld een goed en gedragen resultaat boeken, daar ligt mijn passie.

Als raadslid heb ik in de vorige periode al goed kunnen ruiken aan de opgaven en projecten in onze stad. Ik zou deze opgaven en projecten nu graag oppakken in de rol van bestuurder – uiteraard samen u als raad en samen met de stad. En: natuurlijk samen met mijn collega-wethouders, vanwege de integraliteit van de opgaven en vooral omdat ik graag samenwerk.

Net zoals in mijn jeugdjaren ligt er ook nu een grote bouwopgave. Meer concreet ligt er voor onze stad:

  • Een bouwopgave van 8.500 woningen tot 2030,
  • De noodzaak te voorzien in 2700 studentenkamers,
  • De ambitie 30 % sociaal te bouwen, inclusief woningen voor bijzondere doelgroepen,
  • En de wens om groen toe te voegen.

Er ligt ook nog een andere opgave, die urgent is en waarover we veel praten maar die nu ook echt concreet in de bebouwde omgeving moet worden opgepakt: die van de energietransitie. Daarvoor is 15 miljoen beschikbaar via het Fonds Duurzame Verstedelijking.

Burgemeester Henri Lenferink installeert de nieuwe wethouders: v.l.n.r.: Marleen Damen, Martine Leewis, Yvonne van Delft, Fleur Spijker en Paul Dirkse

Graag zet ik mij ervoor in om de bouwopgave en de energietransitie integraal op te pakken als wethouder Duurzame Verstedelijking. Dat is een heel mooie klus. Dat kan alleen door focus aan te brengen en dus keuzes te maken:

  • In het najaar kom ik met een verdichtingsvisie waarin staat waar wel en niet gebouwd kan worden en onder welke voorwaarden;
  • In de eerste helft van 2019 wordt deze verdichtingsvisie gevolgd door de Omgevingsvisie – die breder zal zijn en ook zal zien op aspecten zoals gezondheid, veiligheid en sociale samenhang.

Ik realiseer mij terdege dat de bouwopgave op ons Leidse grondgebied regelmatig zal knellen maar hoop dat het neerleggen van een visie meer zekerheid zal bieden. Daarin zal nooit iedereen tevreden gesteld kunnen worden. Het zou voor mij al winst zijn als iemand in dat geval zegt: “ik baal er enorm van maar ik begrijp dat een andere afweging is gemaakt”.

Een goede inrichting van het participatieproces met de stad kan helpen om tot een goed en gedragen bouwplan te komen en kan begrip en vertrouwen creëren. Ook daar moeten we met elkaar ervaring in opdoen en uw raad zal – zeker met de Omgevingswet op komst – daarin haar rol moeten vinden en kunnen pakken. Ik zou dit pad graag open en in samenspraak met u als raad bewandelen.

Dan kom ik tot een afronding.

Ik wil de fractie van D66 bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en mijn familie – Piet, Tijmen, Zilver en Storm – dat jullie mij de ruimte bieden om dit prachtige ambt te bekleden, en niet te vergeten mijn moeder voor haar tomeloze inzet in campagnetijd en haar inbreng over wat er onder de Leidse burger leeft.

Ik kan niet wachten om als wethouder Duurzame Verstedelijking in onze mooie (zeg maar gerust de mooiste!) stad aan de slag te gaan:

  • samen met u als raad
  • samen met de stad
  • en samen met het voorgedragen collegeteam.

Ik heb er heel veel zin in.

Samen maken we de stad!

Het nieuwe college neemt voor het eerst plaats