Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 september 2018

D66: ‘Humane opvang uitgeprocedeerden met een realistisch perspectief’

Tijdens de commissievergadering Onderwijs & Samenleving op 30 augustus spraken de raadsleden over de Bed, Bad, Broodvoorziening (BBB) in Leiden. De aanleiding daarvoor is de ontwikkeling op landelijk niveau, waar wordt aangestuurd op de vervanging van de BBB’s door Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). D66 heeft tijdens de discussie humane opvang bepleit, ook als dat de gemeente extra geld kost.

Kabinet-Rutte III zet in op efficiënter terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De toekomstige LVV’s – in totaal komen er op acht (nader te bepalen) locaties voorzieningen in Nederland – moeten dat doel ondersteunen. De Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen vormen daarmee een breuk met de Bed, Bad, Broodvoorzieningen. Waar de Leidse BBB humaniteit en het realiseren van perspectief voor de uitgeprocedeerde vluchtelingen voor ogen heeft, is de opvang in een LVV kortstondig en grootschalig. Bovendien zijn de uitgeprocedeerde asielzoekers alleen welkom wanneer zij meewerken aan het uitzetproces.

Voor Leiden betekent het landelijke beleid dat de subsidie van €180.000,- voor de lokale BBB wordt ingetrokken. Een grote meerderheid van de Leidse Gemeenteraad wil humane opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers passend bij de schaal van Leiden juist behouden. D66 is van mening dat humane opvang met een realistisch perspectief voor uitgeprocedeerde asielzoekers essentieel blijft, ook als dat de gemeente extra geld kost. Bovendien is er een motie van de ChristenUnie in de maak, die D66 medeondertekent, om het college op te roepen het Leidse standpunt via lobby bij de VNG en in Den Haag kenbaar te maken.