Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 oktober 2018

College tackelt woningnood met 70% concrete plannen

De druk op de Leidse woningmarkt blijft onverminderd hoog. Uit antwoorden van het college op de schriftelijke vragen van de raadsleden Sander van Diepen (D66) en Maarten de Crom (VVD) blijkt dat het college op de goede weg is om het probleem de baas te worden. Voor 70% van de enorme woningopgave zijn al concrete plannen, voor de overige 30% van de opgave zijn plannen in de maak.

Het college ziet de grote vraag naar woningen als een urgente opgave. Wel wordt gewaarschuwd dat voor dit probleem geen ‘snelle’ oplossing bestaat. ‘Het gehele traject van het realiseren van woningen, van initiatief, ontwerp, ruimtelijke ordeningsprocedures, aanbesteding en bouw is een traject van jaren,’ staat in de antwoorden van het college.

Regelmatige update
Bovendien zegt wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) toe om de Raad actief op de hoogte te houden over de voortgang van de woningbouwproductie. Er wordt een beleidsmonitor Nieuwbouw opgesteld, waarin het college rapporteert hoeveel woningen al gerealiseerd zijn van de opgave van de 8.500 uit het beleidsakkoord en in welke segmenten, en wat er nog gepland staat.

Raadslid Sander van Diepen is zeer te spreken over de toezegging: ‘Zo houdt de Raad grip op de woningbouwopgave en kunnen we beter sturen op de realisatie van de plannen.’

Woningbouwopgave
De woningbouwopgave is groot in de stad. In het Beleidsakkoord 2018-2022 is beloofd om 8.500 nieuwe woningen te realiseren in Leiden. Met alle plannen in de pijplijn lijkt die afspraak binnen handbereik, hoewel het zaak is om alert te blijven. De ontwikkelingen op de woningmarkt gaan immers razendsnel.

In de Lammenschansdriehoek, het Stationsgebied en op het Bio Science Park vindt de meeste activiteit plaats. De concrete plannen in deze gebieden tellen op tot 3.625 nieuwe woningen en 1. 552 nieuwe studenteneenheden. Samen met kleinere projecten betekent dit dat Leiden de komende jaren 6.028 nieuwe woningen erbij krijgt. Er resteert daarmee een opgave voor de bouw van ongeveer 2.500 woningen (tot 2030) en ongeveer 750 studenteneenheden (tot 2025). Bij deze raming is geen rekening gehouden met eventueel uitval of vertraging van de bouwplannen.

Link naar de schriftelijke vragen en antwoorden