Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 december 2018

Dankzij D66 en GL meer openheid en debat Omgevingsvisie

Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad. Hoe willen we dat Leiden zich ontwikkelt de komende 20 jaar? Deze vraag kan niet alleen in de raadszaal worden beantwoord. Het vraagt de input vanuit de gehele stad.

Met stadsdebatten, enquêtes en andere vormen van participatie heeft wethouder Fleur Spijker (D66) wensen en ideeën opgehaald. Dankzij deze intensieve participatie van de afgelopen maanden begint nu een beeld te vormen waar Leiden de komende decennia naartoe wil. Geef ook jouw mening over de toekomst in Leiden in deze enquête.

Gemeenteraad aan zet
Nu moet de Gemeenteraad aan de slag. De uitkomst van het hele traject wordt een samenhangende visie. Want in een dichtbebouwde stad als Leiden hangen opgaven rond woningbouw, bereikbaarheid, milieu en welzijn steeds meer samen. Hier moet de gehele raad bij betrokken worden. Het vereist de expertise van elk raadslid en op elk thema.

Aanvullend op het proces deed D66-raadslid Sander van Diepen in samenwerking met GroenLinks een voorstel tijdens de Gemeenteraad op 18 december voor meer open debat. Zo kan de Leidse politiek extra met de stad meedenken over de toekomst van Leiden. Dit voorstel is unaniem aangenomen. Het verzekert de inbreng vanuit de gehele raad. Dit past goed bij het integrale denken van de Omgevingswet.