Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 januari 2019

Vacature: voorzitter Permanente Programma Commissie

D66 Leiden zoekt op korte termijn een enthousiaste verbinder die het leuk vindt om met de leden, de fractie en de stad het gedachtegoed van D66 in Leiden verder te ontwikkelingen.

 

De Permanente Programma Commissie (PPC) van D66 Leiden is de bestuurscommissie die de politieke gedachtevorming binnen de afdeling coördineert en stimuleert. Verder ondersteunt de PPC de fractie met inzichten voor de middellange termijn en levert bijdragen aan het politiek debat in de afdeling en de stad. De PPC bestaat uit de voorzitter, het bestuurslid Politiek en de voorzitters van de themacommissies. De voorzitter van de PPC is de verbindende schakel tussen de themacommissies, de fractie, het bestuur en de afdeling.

Taken

De voorzitter van de PPC zet met het bestuurslid Politiek en de fractie de grote lijnen van de themacommissies uit, zorgt voor de inhoudelijke afstemming van de themacommissies, bewaakt met het bestuurslid Talentontwikkeling dat de commissies voldoende bemenst zijn, coördineert met de activiteitencommissie inhoudelijke activiteiten en ondersteunt met het campagneteam de kandidaat-raadsleden inhoudelijk tijdens verkiezingscampagne.

Interesse in deze interessante spilfunctie binnen de afdeling?

Stuur dan Allard Altena, secretaris van D66 Leiden, voor 26 januari 2018 per mail een korte motivatie. Het bestuur zal geïnteresseerden uitnodigen voor een gesprek en op basis van deze gesprekken uit de gegadigden de nieuwe voorzitter van de PPC kiezen.