Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 maart 2019

D66 kiest voor meer woningen met bouwproject LEAD

Iedereen kent wel een woningzoekende in Leiden. Het wachten op een sociale huurwoning duurt jaren en een starterswoning wordt altijd overboden.

Daarom verwelkomt D66 het project LEAD – een drietal woontorens die aan de Willem de Zwijgerlaan ruimte bieden aan meer dan 550 starters, gezinnen en ouderen. Een dwarsdoorsnede van de stad die zijn toekomst zal vinden in een van de nieuwe appartementen.

In de aanloop is er sterk ingezet op participatie. Op verschillende punten is het eerste ontwerp aangepast om beter aan te sluiten op de omgeving. Dit is voor ons de meerwaarde van participatie: het gesprek aangaan om in een vroeg stadium te zoeken naar verbeteringen in het project.

Zorgen van bewoners
We begrijpen ook de zorgen die door de omwonenden zijn geuit. We geloven erin dat met onze wijzigingsvoorstellen we tegemoet komen aan deze zorgen. Zo vragen we om nieuwe scenario’s voor de verkeersafwikkeling, moet het aantal parkeerplaatsen aansluiten bij de toekomstige norm en moet het gratis parkeren in de buurt aangepast worden aan de nieuwe situatie.

Voor de toekomst
Met deze wijzigingen verwachten we dat LEAD vele kansen biedt voor Leiden. Het zorgt ervoor dat honderden starters, gezinnen en ouderen een toekomst kunnen opbouwen in onze stad. Doordat we de hoogte in gaan, gebruiken we maar weinig ruimte en behouden we ons schaarse groen. Ook die hoogte biedt nieuwe kansen. D66 pleitte tijdens de Gemeenteraad voor een een openbare ontmoetingsplek bovenin de toren met uitzicht over onze prachtige historisch stad.

Het liefst wilden we vanavond gelijk voor dit plan stemmen. We zullen echter de referendumaanvraag moeten afwachten. We wensen de initiatiefnemers veel succes!