Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 mei 2019

D66 en ChristenUnie: Bied Leidenaren een weg uit de bijstand

Te weinig Leidenaren in de bijstand komen weer aan werk. Bied deze Leidenaren een leerwerktraject aan, zodat zij met nieuw ontwikkelde vaardigheden en met een frisse blik opnieuw aan het werk kunnen. Hier pleiten D66 en ChristenUnie voor in de Leidse gemeenteraad en dienen gezamenlijk een initiatiefvoorstel in.

Dankzij dit voorstel krijgt iedereen een kans om mee te doen in Leiden. D66-raadslid Lodi van Brussel wil hiermee voorkomen dat Leidenaren in een sociaal isolement raken: “Onderwijs is het perfecte middel om mensen in de bijstand weer aan het werk te helpen. Ook deze Leidenaren moeten mee kunnen doen in de maatschappij.”

Wijkleerbedrijf
Door Leidenaren die dreigen in de bijstand te komen of al leven in de bijstand een leerwerktraject aan te bieden via een wijkleerbedrijf kunnen zij een praktijkverklaring halen. Met een praktijkverklaring maken zij meer kans op een baan. Op deze manier kan de gemeente Leidenaren structureel uit de bijstand helpen. ChristenUnie-raadslid Pieter Krol: “We helpen stadsgenoten die dat hard nodig hebben aan een opleiding en een baan in hun eigen buurt, dat versterkt de eigen kracht en versterkt de wijk.”

Meedoen
Begin 2019 waren er ongeveer 3.300 Leidenaren met een bijstandsuitkering. Ruim 1.100 Leidenaren maken al langer dan twee jaar gebruik van deze uitkering. Het kost deze groep helaas grote moeite om weer aan het werk te komen, waardoor zij onvoldoende profiteren van de huidige economische groei. Daarom moet er voor deze groep blijvend aandacht zijn, menen ChristenUnie en D66.

Gezamenlijk zetten de partijen dit thema al eerder op de agenda. De afgelopen maanden werkten ChristenUnie en D66 samen aan het initiatiefvoorstel dat zij vandaag naar de gemeenteraad sturen.

Lees het voorstel hier

Thema

Kansen voor iedereen

Iedereen verdient gelijke kansen om mee te doen. D66 streeft ernaar dat mensen van jongs af aan meer kansen krijgen en dat wie minder goed meekomt op zijn eigen manier toch kan bijdragen aan de samenleving. Een grote groep Leidenaren is op dit moment afhankelijk van de gemeente, bijvoorbeeld omdat zij (aanvullende) bijstand krijgen. De komende periode ligt er een grote uitdaging om de groep Leidenaren die het zelfstandig niet redden, te verkleinen. Wij willen dat samen met deze Leidenaren wordt gekeken hoe zij structureel uit de armoede komen.

D66 vindt dat kinderen nooit de dupe mogen zijn van armoede. Kinderen die in armoede opgroeien moet kunnen meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld door lid te zijn van de sportvereniging van hun keuze. D66 zet zich ervoor in dat iedere Leidenaar zijn of haar talenten kan benutten.

D66:
► wil iedereen in staat stellen om regie te voeren over zijn of haar eigen leven
► ondersteunt mensen die sociaal geïsoleerd zijn door in project DOOR te investeren
► wil een nieuw armoedebeleid dat erop gericht is mensen structureel uit de armoede te helpen
► maakt het aanvragen van het Kindpakket gemakkelijker
► geeft kinderen in armoede toegang tot de sport en cultuur die bij hen past
► experimenteert met de uitvoering van de bijstand
► wil dat asielmigranten de kans krijgen om direct mee te doen in de samenleving

Lees meer