Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 mei 2019

Een modern winkelcentrum, woningbouw & een groen Merenwijkpark

Het gebied bij winkelcentrum De Kopermolen is verouderd en geen aantrekkelijk hart van de Merenwijk. Na intensief in gesprek te zijn geweest met bewoners, ligt er nu een mooi plan voor herontwikkeling van het gebied, waarbij goed is gelet op de belangen van de Merenwijkers.

Gebiedspaspoort
In het zogenaamde gebiedspaspoort komt renovatie en modernisering van het winkelcentrum voor en het biedt ook ruimte voor woningbouw en extra voorzieningen. Het huidige Merenwijkpark, een plek die heel belangrijk is voor de wijk, blijft in het plan groen.

D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu, zelf woonachtig in de Merenwijk, noemt het nieuwe plan een succes: ‘Dit gebiedspaspoort laat heel goed zien dat in gesprek blijven met bewoners helpt. De zorgen die oorspronkelijk heerste over het plan hebben we nu kunnen wegnemen door enkele wensen van Merenwijkers over te nemen. Daar zijn wij trots op.’

Inloopavond
Voor D66 is het van groot belang dat de Merenwijk kan profiteren van een nieuw eigentijds centrum, waar groen, nieuwbouw, ondernemen en goede voorzieningen gecombineerd worden. De participatie is overigens nog niet over. In juni zal de gemeente een inloopbijeenkomst organiseren voor mensen die meer willen weten over het gebiedspaspoort.

Thema

Vergroening van Leiden

Om onze stad klaar voor de toekomst te maken, verduurzamen wij Leiden radicaal. Afgelopen periode hebben de wethouders van D66 een ambitieuze duurzaamheidsagenda opgesteld. Leiden heeft indrukwekkende resultaten geboekt op het gebied van duurzame energie en een klimaatbestendige stad. Leiden loopt hiermee voorop in de ontwikkeling als duurzame stad.

Maar we zijn er nog niet. Zowel voor de gemeente als voor bewoners en ondernemers vraagt duurzaamheid om blijvende inspanningen. D66 maakt het voor burgers, ondernemers en woningbouwcorporaties zo aantrekkelijk mogelijk om bij te dragen. Tegelijkertijd vraagt de duurzaamheidsopgave om minder vrijblijvendheid. Komende periode willen wij de duurzame ontwikkelingen in Leiden blijvend versnellen en de ambities op het gebied van de energietransitie, afvalreductie en duurzame mobiliteit aanscherpen. D66 vergroent de stad, verduurzaamt woningen en wijken, zet zich in voor een gasloos Leiden in 2050 en kiest met de regio voor het opwekken van energie in de eigen regio.

D66:
► investeert structureel 2 miljoen euro per jaar in het duurzaamheidsprogramma
► wil een aardgasloos Leiden in 2050
► selecteert projectontwikkelaars op basis van duurzaamheid
► wil een groen stadspark van het Van der Werfpark en de Garenmarkt
► wil dat de gemeente Leiden volledig duurzaam gaat inkopen
► vormt (overbodige) parkeerplaatsen om tot groen
► plaatst ondergrondse afvalcontainers door de hele stad
► zet in op het gebruik van afval als grondstof
► wil een duurzaam bouwproject op de Kaasmarkt

Lees meer