Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 juni 2019

4022 handtekeningen

4022 Leidenaren wilden zich via een referendum uitspreken over bouwproject LEAD aan de Willem de Zwijgerlaan. Complimenten aan de initiatiefnemers voor hun inspanningen. Bijna 1000 handtekeningen tekort voor een lokaal referendum. Dus nu over tot de orde van de dag? Nee, zeker niet. Want het signaal dat de initiatiefnemers met deze 4022 steunbetuigingen hebben afgegeven, is duidelijk.

Het is een signaal dat aansluit bij de zorgen die wij in onze gesprekken met buurtbewoners en D66-leden de afgelopen weken vaak hoorden: de buurt voelt zich overvallen door de omvang en de hoogte van de beoogde bouw en maakt zich daarnaast zorgen om parkeerplaatsen, verkeersveiligheid en verkeersontsluiting in hun autoluwe wijk.

Deze zorgen kan ik goed begrijpen. De gemeenteraad heeft wijzigingen doorgevoerd over verkeer en parkeren, om tegemoet te komen aan de zorgen uit de buurt. Tegelijkertijd zie ik ook het grotere belang van Leiden. Mijn partij D66 wenst dat ook in de toekomst iedereen in deze stad kan wonen, ongeacht leeftijd of inkomen. Helaas is er anno 2019 grote schaarste op de woningmarkt: 100.000 woningzoekenden in de groot Leidse regio en ruim 21.000 Leidenaren die op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan. Als er niets gedaan wordt, dreigt Leiden een stad voor de rijken te worden. Wij voelen dat het resultaat op dit moment niet geruststellend is voor omwonenden. Tegelijkertijd willen wij de verantwoordelijkheid nemen om een keuze te maken voor de toekomst, een keuze voor het bouwproject LEAD omdat we slimmer moeten omgaan met mobiliteit, aan de woningbehoefte willen voldoen en we het groen in de polder willen behouden. Onze stad is nog niet af, en zal dat ook nooit zijn.

Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen kan meepraten en meedenken over de inrichting van de buurt. Daarmee is de aanvraag voor het referendum een succes: er is discussie tussen voor- en tegenstanders over hoogbouw. De aanvragers van het referendum wijzen echter op het ontbreken van een stadsbrede discussie. Dat is het moment dat ik terugdenk aan de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Wij voerden veel gesprekken met Leidenaren, wijkvertegenwoordigers en anderen om zo tot een breed gedragen verkiezingsprogramma te komen. En in verkiezingsdebatten was hoogbouw hét thema. De verkiezingsuitslag van 21 maart kan worden gezien als een duidelijke boodschap van de Leidse bevolking: vóór meer woningen en vóór hoogbouw om onze polders groen te houden.

Hoe kunnen we Leidenaren betrekken zodat zij niet het gevoel hebben dat ze aan een noodrem moeten trekken? Dit vraagt om een cultuuromslag die in de vorige periode is ingezet. Omwonenden worden nu al in een vroeg stadium betrokken. Plannen worden niet bij wijzigingen van de bestemmingsplannen naar de raad gestuurd, maar al in de ontwerpfase. Dit kan het gevoel geven dat alles al is beklonken, terwijl we nog aan het begin staan van het proces. Ook LEAD zit nog in deze fase. Daarom is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven over dit bouwplan. De nota van uitgangspunten is het begin waarin de contouren staan aangegeven wat volgens de Leidse raad mogelijk is op deze locatie. Nu moet blijken of dat allemaal realiseerbaar is. Zo worden rondom verkeer, luchtkwaliteit en externe veiligheid nog onderzoeken gedaan. Dit blijft vragen om actieve participatie van Leidenaren: niet alleen van 4022 betrokkenen, maar van de hele stad.

Jasmijn Touw
Voorzitter D66 Leiden

Sander van Diepen
Raadslid Stedelijke ontwikkeling

Thema

Wonen in Leiden

Leiden groeit: steeds meer mensen willen in Leiden of in de omgeving van Leiden wonen. Dit zorgt ervoor dat het lastig is om een passende en betaalbare woning te vinden. Vooral voor starters, eenpersoonshuishoudens, jonge gezinnen en mensen met middeninkomens wordt het steeds moeilijker om in Leiden te (blijven) wonen. Daarom kiest D66 voor de bouw van extra woningen voor dit middensegment.

Door te kiezen voor hoogbouw langs invalswegen, OV-stations en in Leiden Zuid-West, behouden wij het groen in de stad. De verstedelijkingsopgave en de verdichting van de stad zorgt ervoor dat de gemeente continu in gesprek moet blijven met Leidenaren over hun leefomgeving.

D66:
► wil dat er duizenden betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen, eenpersoonshuishoudens en mensen met middeninkomens in Leiden worden gebouwd
► kiest voor hoogbouw langs invalswegen, OV-stations en in Leiden Zuid-West
► kiest voor herontwikkelen van bedrijventerreinen De Waard en Tussen Rijn & Rails
► past de parkeernormen in de binnenstad aan, zodat bestaande gebouwen makkelijker getransformeerd worden
► kiest voor slim, multifunctioneel gebruik van panden

Lees meer