Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 juli 2019

Zo ziet de toekomst van Leiden eruit

Er breekt een Gouden Eeuw aan voor Leiden. Maar hoe ziet Leiden er in 2040 eigenlijk uit? Die vraag heeft de Gemeenteraad en de stad het afgelopen jaar, meer dan normaal, bezig gehouden. Samen met de Leidenaars ontwikkelden we een toekomstvisie, de omgevingsvisie 1.0. Deze visie geeft richting aan waar we als stad heen willen met Leiden. D66-raadslid Sander van Diepen: ‘Met input vanuit de hele stad hebben we deze omgevingsvisie gemaakt. Deze omgevingsvisie geeft de contouren aan waar we met Leiden naar toe willen. D66 is er trots op dat we dit document samen met de stad hebben kunnen maken.’

Belangenafweging
Voor D66 is het belangrijk dat alle plannen voor de stad binnen het bredere verhaal van de omgevingsvisie worden geplaatst. Daarom diende D66 een voorstel in, waardoor er prioriteiten aangebracht kunnen worden met extra aandacht voor de belangenafweging. Juist in de brede functie van de Omgevingswet is dat extra belangrijk.

Leidse Waarden
In de omgevingsvisie 1.0 staan onder andere zes kaarten die je elke keer anders naar de stad laten kijken. ‘Leiden blijft immers een stad met veel facetten,’ aldus van Diepen tijdens de Gemeenteraad op 11 juli. De stad kent zeven verhaallijnen, dat zijn beelden die soms conflict opleveren:
– Verbonden met elkaar
– Compact en nabij
– Waterstad
– Groen versterken
– Kennis maken, delen en overdragen
– Historie koesteren
– De stad is van ons allemaal

Leiden als stad van water staat bijvoorbeeld tegenover mobiliteit. In de vorige eeuw won de mobiliteit het vaak, met gedempte grachten als bijvoorbeeld de Langegracht tot gevolg. Ook Leiden als historische stad staat soms op gespannen voet met de verduurzaming van de stad. Wanneer er bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken moeten worden geplaatst.

Monitoringsagenda
De gemeente Leiden loopt voorop bij de implementatie van de Omgevingswet. Al eerder nam D66-wethouder Fleur Spijker namens een regionale samenwerkingsverband hiervoor de ‘Aan de Slag Trofee’ in ontvangst. De komende jaren wordt de omgevingsvisie 1.0 verder ontwikkelt als instrument binnen de nieuwe Omgevingswet.
D66-raadslid Marc Gaulard pleit voor een goede bewaking van dit proces: ‘Elke transitie is een zoektocht. Met een monitoringsagenda voor de omgevingsvisie kan de Gemeenteraad vinger aan de pols houden.’