Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 september 2019

Column: Meer huizen, minder vee

Er liggen veel bouwprojecten stil. Na de stikstofuitspraak van de Raad van State bleek dat Nederland onverantwoord omgaat met de natuur. Een terechte uitspraak, maar het kon niet op een slechter moment. De huizenmarkt is tegen zijn grenzen aangelopen en er moet flink bijgebouwd worden. In Leiden is de woningnood al jaren voelbaar. Welke gevolgen de stikstofuitspraak voor Leiden heeft is alleen nog niet duidelijk. Daarom vroeg ik vorige week samen met de ChristenUnie om de Leidse situatie in kaart te brengen.

De grenzen aan de groei lijkt in Nederland op veel plekken bereikt en er moet (letterlijk) ruimte gecreëerd worden. Woningbouw, landbouw en mobiliteit vragen allen veel van de uitstoot die we in Nederland produceren. Een uitweg hierin vraagt om politiek leiderschap. Er moet een keuze worden gemaakt welke kant Nederland op wil.

Vandaag presenteert D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot een oplossing voor de stikstofcrisis. Het voorstel is om de veestapel in Nederland te halveren. Met name de varkens- en kippensector worden verkleind en de intensieve bio-industrie moet overschakelen op duurzame kringlooplandbouw. Met dit plan volgt een drastische afname van de stikstofuitstoot en krijgt het land ruimte om die hoognodige woningen te bouwen.

Ik kom zelf van de boerderij, mijn ouders hebben een melkveehouderij, en weet met hoeveel emotie dit plan gepaard gaat. Boeren werken zeven dagen per week met hart en ziel om Nederland van voedsel te voorzien, maar krijgen daar niet altijd de waardering voor. Ook vraagt de samenleving veel van deze sector in de transitie naar een duurzamere samenleving. Scherpe politieke keuzes vragen wel om financiële ondersteuning van de overheid, zoals ook staat in het plan van Tjeerd de Groot.

De stikstofcrisis zal Nederland nog lang in de greep houden. De uitspraak vraagt dit keer om echte oplossingen en niet een juridische uitweg. Nu kent Leiden nog maar één melkveehouder. Het plan moet vooral indirect doorwerken als Nederland daarmee weer kan doorbouwen. Voor de jongeren die in Leiden op zoek zijn naar een woning kan dit niet snel genoeg gebeuren.

— Sander van Diepen