Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 januari 2020

‘We moeten elkaar meer knuffels geven’ – Fractievoorzitter Vahit Köroğlu

Beste mensen,

collega’s van de verschillende partijen,

en vrienden van de pers,

Namens de D66-fractie en onze wethouders Fleur en Paul,

heet ik jullie van harte welkom en

wens ik je een heel erg mooi 2020 toe!

 

Straks blik ik natuurlijk even terug op het jaar 2019.

Een jaar waarin D66 verantwoordelijkheid nam,

ondanks de financiële uitdagingen,

en veel van onze gezamenlijke ambities voor Leiden waarmaakte.

 

Maar voordat ik dat doe,

neem ik je mee naar de keukentafel van de familie Köroglu zelf.

Mijn 2020 begon met een fijn gesprek,

Zo’n gesprek dat je als politicus het liefst met je kinderen voert.

Ik vroeg hen: ‘Wat zou jij aan Leiden veranderen in 2020?’

 

Mijn puber van 17 jaar is druk met hele andere zaken,

dus dat antwoord laat nog even op zich wachten.

Mijn 8-jarige zoon wil graag dat er meer basketbalveldjes worden aangelegd in de wijken.

Maar het beste idee kwam toch echt van mijn dochtertje van 5 jaar,

zij vindt namelijk dat er meer geknuffeld moet worden.

 

Ik heb haar beloofd om dat vanavond met jullie te delen.

Want knuffelen past natuurlijk perfect bij de sociale en inclusieve stad die wij willen zijn.

Laten we daar vanavond een begin mee maken.

Aan het einde van mijn speech,

wil ik je vragen om de persoon links of rechts van je een knuffel te geven.

 

Beste mensen,

In 2019 bleek weer dat Leiden volop in de bloei staat,

het gaat goed in onze stad.

En toch was het politiek gezien geen makkelijk jaar.

De Gemeenteraad heeft moeilijke keuzes moeten maken in het sociaal domein.

Bezuinigingen die mensen raken, die hulp het hardst nodig hebben, is niet leuk.

Maar uiteindelijk hebben we beperkt geld, en daar horen soms pijnlijke keuzes bij.

Jullie kennen D66 als partij die verantwoordelijkheid neemt.

Dat hebben we in 2019 weer waargemaakt,

En daar zullen we ons in 2020 opnieuw hard voor maken.

 

Leiden een stad volop in ontwikkeling.

Afgelopen jaar heeft D66 zich al hard ingezet tegen de woningcrisis,

Maar ook in 2020 zal onze wethouder ‘Duurzame Verstedelijking’ Fleur,

Vaak de schop de grond in steken voor nieuwe woningen.

Want juist als we nu niet snel bijbouwen,

Verandert het karakter van onze stad.

De kinderen van Leidenaren willen hier ook kunnen starten.

De oudere Leidenaar zoekt een geschikte woning voor zijn oude dag.

En de aankomst van nieuwe Leidenaren en studenten geven deze stad zijn sjeu en allure.

Het is deze mix die Leiden zijn karakter geeft,

dat Leiden zo’n fijne sociale stad maakt.

 

Net zoals mijn dochtertje voor ogen heeft…

Maar dan met meer woningen, in plaats van meer knuffels.

 

Het bouwen aan Leiden gaat niet alleen over woningen,

En ook niet alleen over de fiets op één, een autoluwe binnenstad,

het gaat in de eerste plaats om mensen,

die hier allemaal welkom zijn, want Leiden is een open stad.

Dit betekent dat alle kinderen hier naar school moeten kunnen.

Daarom is D66 blij met de komst van een internationale basisschool.

Wethouder ‘Kennis’ Paul werkt hard aan het imago van onze kennisstad.

Maar ook Leidenaren in de bijstand moeten toegang hebben tot kennis,

die hen vooruit helpt.

Want pas als iedereen kan meedoen, gaat het goed in de stad.

Dat heeft ons raadslid Lodi dit jaar samen met de ChristenUnie geregeld.

Dankzij opleiding via een wijkleerbedrijf,

Kunnen mensen in de bijstand sneller weer aan het werk,

en meedoen in Leiden.

Zo werkt D66 samen met coalitie én oppositie aan een inclusieve stad.

 

Beste mensen,

Wat ook bij terugblikken past,

is het benoemen van successen.

En in 2019 vroegen Rob Jetten, en onze eigen Leidse Jan Paternotte,

aandacht voor het enorme integratiesucces van mensen in Nederland met een migratieverleden.

 

En gelukkig maar!

Ik ben blij lid te zijn van een partij,

die ook dit geluid durft laat horen,

en zich niet onder druk laat zetten door populistische onzin,

dat het allemaal mislukt is.

Leidenaren met een migratieafkomst doen het gewoon hartstikke goed.

Ik spreek regelmatig jongeren, studenten, ouders, ondernemers en werkenden met een migratieachtergrond.

 

Deze mensen, dol op onze stad,

hebben helaas iets gemeenschappelijks in gevoel wat maakt dat ze zich buitengesloten voelen.

Hun harde werken wordt onvoldoende gezien,

en zij voelen zich daardoor minder geaccepteerd.

Natuurlijk moeten we onze ogen niet sluiten voor de dingen die niet goed gaan.

Wat niet goed gaat moet je aanpakken,

maar deze grote groep MAG niet gedefinieerd worden door datgene wat toevallig ‘niet goed gaat’.

 

Zelf ben ik opgegroeid in een gastarbeidersgezin en ben nu ruim 35 jaar Leidenaar.

Mijn vader en moeder hebben hard gewerkt om het sociaal economisch beter te krijgen,

niet zozeer voor henzelf maar vooral voor hun kinderen.

Hierdoor weet ik als geen ander hoe belangrijk het is gelijke kansen te krijgen,

de mouwen op te stropen en die kansen ook aan te pakken.

 

Het is mijn moeder van bijna 80 jaar, nu minder mobiel,

die mij elk jaar vraagt hoe 3 oktober was,

en of ik op de kermis voor haar een oliebol wil meenemen.

Dat noem ik een succes.

 

Beste mensen,

Als politici hebben wij een grote verantwoordelijkheid,

landelijk maar net zo ook lokaal.

In onze stad van kennis en cultuur,

is er gelukkig een gemeenteraad,

die samen wil bouwen aan een stad waar iedereen mee mag doen,

zichzelf mag zijn en gelijke kansen verdient.

 

Laten we in 2020 naast al die mensen gaan staan die onwijs hun best doen,

door hun succesverhalen actiever te delen.

Laten wij D66’ers, samen met die partijen die ook kiezen voor verbinding en acceptatie,

ons blijven inzetten voor een gezamenlijke toekomst.

 

Proost op een jaar vol knuffels!