Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 maart 2020

Leiden gaat op weg naar circulair in 2050

Donderdagavond heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een strategie om in Leiden een circulaire economie te creëren. Daarmee draagt onze stad bij aan de nationale doelstelling om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te maken.

Zo’n circulaire economie is gericht op het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen in een product. Dat betekent dat producten zo zijn ontworpen dat ze opnieuw gerepareerd kunnen worden en je losse onderdelen kan vervangen en hergebruiken.

Een circulaire economie is een cruciaal onderdeel in de verduurzaming van onze stad. De strategie is onderverdeeld in drie thema’s: bouw, maatschappelijk verantwoord inkopen door de gemeente, en het ‘verwaarden’ van materiaalstromen. Bedrijven en inwoners worden komende jaren gestimuleerd om circulair te consumeren en produceren. Circulair gedrag wordt aangemoedigd door hen bewust te maken van keuzes die je bij materialen kan nemen. Dit doen we door kennis te delen en het laten zien van concrete projecten. Alles met als doel om in 2050 volledig circulair te zijn.

Raadslid IJsbrand Olthof is blij met de plannen van het college: ‘We staan aan het begin van een enorme circulaire economische transitie. Met deze specifieke thema’s kunnen snel concrete resultaten worden geboekt voor een lokale circulaire economie’.

D66 is daarnaast blij met de toezegging dat we eind 2021 een tussentijdse evaluatie kunnen verwachten in de gemeenteraad. Zo houden we ook vinger aan de pols of we op de goede weg zijn naar een circulair Leiden.