Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juli 2020

Leidse route naar duurzame stad gezet

Leidenaren zijn steeds meer bezig met duurzame oplossingen voor hun woningen. In de komende 30 jaar willen we als stad volledig klimaatneutraal en aardgasvrij worden. De initiatieven op wijkniveau groeien en winnen aan kracht.

Waar het vroeger enkel de pioniers waren, is een duurzame woning nu de norm. Donderdagavond besprak de gemeenteraad het nieuwe handelsperspectief in de energietransitie voor Leiden. Dit perspectief geeft richting aan de ambitie die is uitgesproken in het collegeakkoord.

In mei maakten raadsleden Sander van Diepen en Antje Jordan bij de Regionale Energiestrategie (RES) zich al hard voor gelijke kansen voor energieco√∂peraties. ‘Wat D66 betreft moeten bewoners die zich verenigen evenveel kans hebben om aan tafel te zitten als de grote jongens in de energiemarkt. We zien dit ook graag voor warmteco√∂peraties, zodat bewoners in Leiden gemakkelijker collectieve warmtenetten op kunnen zetten,’ licht Sander van Diepen toe. De motie samen met Partij Sleutelstad die hiertoe oproept is aangenomen.

Om in 2030 aardgasvrij te zijn, is voor veel mensen die de stap naar duurzame warmte nog moeten maken de restwarmte uit Rotterdam een goede oplossing. ‘Maar als je al een woning hebt met 100% hernieuwbare stroom, hoef je als het aan D66 ligt niet aangesloten worden op stadswarmte. Dat is nu geborgd in een aanvullend amendement,’ vertelt Antje Jordan. ‘Zo voorkomen we dat de huidige pioniers van de energietransitie tussen wal en schip belanden.’

Verder zijn er in onze binnenstad veel historische panden die de duurzaamheidsslag nog moeten maken. Na het zomerreces spreekt de raad hierover bij het aanpassen van de welstandsnota. D66 ziet hier graag versoepeling van de regels. Zo kunnen er ook op daken van monumentale panden zonnepanelen geplaatst worden, zonder dat hier een beschermd stadsgezicht onder hoeft te lijden. Want zonnepanelen op historische daken passen in een toekomstgerichte stad.