Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 september 2020

Leiden ontvangt rijksbijdrage voor de bouw van 2300 woningen

Goed nieuws voor de woningzoekende Leidenaar! Leiden ontvangt een rijksbijdrage van ruim 10 miljoen euro voor de versnelde bouw van bijna 2300 woningen op het Werninkterrein en de Lammenschansstrip. Dankzij het team van D66 wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking) is het gelukt deze subsidie te ontvangen om versneld betaalbare woningen te bouwen in Leiden. We vragen Fleur wat deze rijksbijdrage betekent voor de woningzoekende Leidenaar.

Hoe heb jij de afgelopen tijd ervaren als wethouder?

Fleur Spijker: ‘’De coronatijd is voor iedereen een lastige tijd geweest. We hebben allemaal nog nooit zoiets als dit meegemaakt. Gelukkig zijn we als college en gemeente in staat geweest om binnen de mogelijkheden de stad vitaal en draaiende te houden. Wel erkent het stadsbestuur dat het mentaal en sociaal wat met mensen doet, en deze gevolgen de komende maanden duidelijk zullen worden. Als wethouder hecht ik veel waarde aan participatie en aan contact leggen met mensen. Door corona ging dat de afgelopen maanden anders dan anders. Gelukkig kan ik nu weer steeds vaker de stad in en in een ‘live’ gesprek horen wat er speelt in de stad.’’

Wat betekent de rijksbijdrage volgens jou voor de Leidenaar?

‘’Leiden ontvangt 10,05 miljoen van het rijk waarmee we 2300 betaalbare woningen kunnen bouwen. Leiden heeft een gigantische woningbouwopgave van 8500 woningen en 2700 studentenwoningen. De rijksbijdrage is bedoeld om de realisatie van de woningbouwopgave die we in Leiden hebben te versnellen. De Lammenschansstrip, onderdeel van de Lammensschansdriehoek en het Werninkterrein kwamen in aanmerking voor deze rijksbijdrage en de toekenning hiervan voor deze projecten geeft net het laatste zetje om tot bouwontwikkeling te komen en zo snel mogelijk de schop in de grond te kunnen zetten voor het bouwen van betaalbare woningen voor elke doelgroep in Leiden.’’

Wat kunnen we precies met deze rijksbijdrage doen?

‘’De rijksbijdrage is bedoeld voor projecten die het laatste zetje nodig hebben om tot planontwikkeling te komen en te gaan bouwen. Bij de projecten op de Lammenschansstrip en het Werninkterrein is dit bij beide het geval. Bij de Lammenschansstrip zal de Lammenschansweg-Zuid aangepast moeten worden om de extra verkeersbewegingen aan te kunnen. Bij het Werninkterrein zal een tunnel onder het spoor door gebouwd moeten worden om de wijk goed bereikbaar te maken. Het geld dat hiervoor nodig is kun je niet uit woningbouw halen, en daarom is de rijksbijdrage hier zo belangrijk.‘’

Wie kunnen we hiermee helpen?

‘’In totaal zullen er 2300 woningen gebouwd gaan worden. Onze eigen woonvisie hier in Leiden vraagt om betaalbare woningen. Leiden wil een goede mix van koop- en huurwoningen bouwen voor alle doelgroepen zodat Leiden een stad blijft waar iedereen fijn kan wonen. Deze rijksbijdrage zal een versnelling geven aan het bouwen van meer betaalbare woningen in onze mooie stad.’’

Wanneer kunnen de eerste woningzoekers in hun nieuwe huis terecht?

‘’Aan de rijksbijdrage zijn eisen gesteld. Leiden wil binnen korte tijd aan de slag met deze projecten. Voor de Lammenschansstrip is het plan om in het derde kwartaal van 2021 de eerste schop voor de nieuwe panden in de grond te zetten. De planvorming voor het Werninkterrein moet eerst nog door de raad. De verwachting is hier dat medio 2023 de eerste resultaten zichtbaar worden. Voor beide projecten geldt dat veel waarde gehecht zal worden aan participatie tijdens de planontwikkeling.’’

Wil je verder nog iets kwijt aan de Leidenaar?

‘’Ik ben super blij voor Leiden dat we dankzij deze rijksbijdrage een grote stap kunnen zetten in het bouwen van koop- en huurhuizen voor alle doelgroepen. Leiden moet een stad zijn waar iedereen betaalbaar en fijn kan wonen. Dankzij deze woningbouwimpuls kunnen we doorpakken en op het Werninkterrein en in de Lammenschansdriehoek bijna 2300 betaalbare woningen bouwen. Ik ben ontzettend trots dat we als Leiden deze bijdrage voor twee projecten hebben binnengehaald.’’