Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 september 2020

Bijdrage D66 Leiden tijdens de behandeling van de Kaderbrief

Op donderdagavond 17 september vergaderde de gemeenteraad van Leiden sinds lange tijd weer fysiek met elkaar. Ditmaal op een wel heel unieke locatie: museum Naturalis. Tijdens deze raadsvergadering werd de Kaderbrief voor 2020-2024 behandeld. Lees hieronder de bijdrage van D66 fractievoorzitter Vahit Köroğlu.

Dank voorzitter,

Vanavond vergaderen we in één van ’s werelds grootste onderzoeksinstituten op het gebied van biodiversiteit. Naturalis is onderdeel van het Bio Science Park. Onderzoek naar en ontwikkeling van een coronavaccin is een paar honderd meter van ons af aan de gang. Naturalis illustreert het belang van educatie, kennis en ontwikkeling. Belangrijke elementen voor onze stad en voor D66.

Het gewone leven komt langzaam weer een beetje op gang, maar de pijn en zorgen die corona heeft veroorzaakt zijn nog niet verdwenen. We schudden nog steeds geen handen, geven geen feestjes en houden afstand van elkaar. D66 staat voor Leiden als sociale stad en social distancing past daar niet bij, maar samen zetten we de schouders eronder en slaan we ons door deze periode heen.

Waar we nu fysiek afstand tot elkaar houden om elkaars gezondheid in bescherming te nemen, is het des te belangrijker om elkaar hier in de raad te ontmoeten in de wensen die wij als Leidse politici met elkaar hebben voor de stad. Deze Kadernota markeert het moment waarop we verder moeten bouwen aan een gezonde, welvarende stad waar iedereen vrij is en gelijke kansen heeft. Het is belangrijk om in dit nieuwe normaal aandacht te blijven hebben voor de zwakkeren en naar elkaar om te kijken. Om er te zijn voor iedereen. Om iedereen vrij te laten, maar niemand te laten vallen. Daarin ligt een taak voor ons als Leidse politici. We moeten zoeken naar kansen en mogelijkheden om te blijven investeren in de toekomst. We moeten blijven luisteren naar de inwoners van Leiden en de gelijke kansen voor iedere Leidenaar waarborgen.

Voorzitter.

De coronacrisis heeft voor enorme uitdagingen gezorgd. Hier sluiten wij onze ogen niet voor. Maar laten we optimistisch blijven. Kansen zien in de toekomst.

Het Lucas van Leyden-fonds heeft een moeizame start gehad, maar lijkt nu met tastbaar resultaat te komen: Leiden krijgt eindelijk beeldende kunst in de openbare ruimte. We missen in de plannen wel concrete aandacht voor de Leidse kunstenaars en makers, een groep die hard is geraakt door de corona-crisis, en daarom dienen we een motie in die oproept om het nog openstaande bedrag in het fonds te besteden aan kunst gemaakt door Leidse kunstenaars.

Het belang van de gezonde stad is door de afgelopen tijd extra benadrukt. Het opbouwen van een goede conditie en weerstand door in beweging te blijven. D66 dient daarom een motie in om beter gebruik van sportaccommodaties te stimuleren door het hanteren van een nieuwe structuur voor sporttarieven.

De komende jaren zal vaker veel regen vallen en vaker extreme hitte en droogte optreden. Dit zorgt voor meer onderhoud en hogere kosten. Het is daarom van belang om onderzoek te doen naar hoe wij recht kunnen doen aan onze duurzaamheidsopgaven.

Ondernemers zijn hard getroffen door de coronamaatregelen. De winter komt eraan en helaas is het virus nog niet verslagen. Om getroffen ondernemers te helpen, pleit D66 na De Leidse Zomer, nu ook in de winter voor extra ruimte voor de horeca. Geef ondernemers de ruimte om het Winterjasterras te organiseren, en zorg samen met hen voor een ondernemende stad.

Ook voor studenten is het een lastige tijd geweest. Veel van hen zijn hun bijbanen verloren. Het is daarom zaak om ook voor hen aandacht te blijven houden. Door bijvoorbeeld de regeling kwijtschelding lokale lasten kamerbewoners niet te schrappen. Woonlasten zijn vaak een zeer grote hap uit het besteedbaar inkomen van studenten. Deze regeling verlicht deze lasten. Voor studenten die veelal hun tijdelijke banen zijn kwijtgeraakt kan dit veel betekenen.

Op het gebied van zorg en welzijn is er extra aandacht nodig voor de mantelzorgers. Mantelzorgers dragen een zware last op hun schouders. En hoe vrij ben je in dit leven als je continu in stress en zorgen zit? Daarom moet ook voor de vrijheid van mantelzorgers aandacht zijn door wat last van hun schouders te nemen waar dit kan. Zoals door de aanvraag van parkeervergunningen gemakkelijker te laten verlopen, door hen nog slechts eens per jaar een vergunning aan te laten vragen in plaats van ieder halfjaar zoals nu het geval is.

De roep om het bouwen van meer betaalbare woningen voor iedere doelgroep in Leiden neemt niet af. Deze wordt enkel luider. Iedereen moet fijn en betaalbaar kunnen wonen in Leiden. We moeten daarom niet op onze lauweren rusten maar ons doel verhogen en blijven bouwen, bouwen, bouwen.

We blijven zoeken naar alternatieve oplossingen om ook de financiële uitdagingen aan te kunnen. Stel de verblijfsbelasting gelijk met dat van andere gemeenten die op Leiden lijken zodat we marktconform en concurrerend blijven, en zodat een gedeelte van de opbrengsten kan terugvloeien naar de algemene middelen.

Voorzitter, ik sluit af.

Zorgen voor elkaar is het oude en het nieuwe normaal in Leiden. Juist nu moeten we bouwen aan een gezonde, ondernemende en welvarende stad. Waar iedereen vrij is en gelijke kansen heeft.

Want in Leiden laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Dank voorzitter.