Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2020

Regionale Strategie Bedrijventerreinen aangenomen door de gemeenteraad

Een dag nadat de Rekenkamer het grote belang van het Bio Science Park voor Leiden en de regio presenteert, is de Regionale Strategie Bedrijventerreinen aangenomen door de Leidse gemeenteraad. D66 raadslid IJsbrand Olthof: β€˜β€™Het succes van het Bio Science Park laat zien dat een goede visie gekoppeld aan uitvoeringskracht belangrijk is om onze soms knellende ambities te verwezenlijken. Deze strategie biedt een goed kader om op voort te bouwen, want vitale bedrijventerreinen zijn essentieel voor zowel ondernemers als inwoners van onze mooie stad.’’

Op donderdagavond 8 oktober nam de Leidse gemeenteraad de Regionale Strategie Bedrijventerreinen aan. Goed nieuws, want vitale bedrijventerreinen zijn essentieel voor zowel ondernemers als inwoners van Leiden. De strategie is opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regio 071 en heeft als doel om de koers van de bedrijventerreinen in de regio vast te stellen. De strategie is het vertrekpunt voor gemeenten en bedrijfsleven om het vestigingsklimaat in de regio te versterken en te werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan duurzame verstedelijking. Met deze strategie wordt gestreefd naar behoud van ruimte voor bedrijven in de regio en anderzijds geeft het duidelijkheid over locaties waar functiemenging met onder andere wonen mogelijk wordt gemaakt, met aandacht voor verduurzaming en klimaatadaptatie.

Het belang van de regio
Deze strategie bewijst het belang van de regio bij het oplossen van opgaven als bedrijvigheid, wonen, mobiliteit en natuur. Leiden is een aantrekkelijke vestigingsplaats in een economisch welvarende regio, maar de ruimte is schaars. Leiden heeft een enorme woningbouwopgave en D66 zet daarom zo veel mogelijk in op transformatie naar woon-werk functies. D66 is dan ook blij met het gevonden draagvlak vanuit het regionale bedrijfsleven voor deze strategie, de duurzaamheidsambities die staan opgenomen in de strategie, de komst van een regionale aanjager en, zeker ook vanwege corona, met het evaluatiemoment van over 2 jaar.

Zekerheid om te investeren
Voor D66 is deze strategie een startpunt. Leiden is nooit af en het succes van het Bio Science Park bewijst dat investeren loont. Door deze strategie voor de komende 10 jaar vast te stellen biedt de gemeente de succesvolle bedrijven en Leidse ondernemers de zekerheid om te kunnen investeren in innovatie en uitbreiding. De strategie biedt daarnaast zekerheid aan starters op de woningmarkt, zodat zij in de toekomst in Leiden kunnen wonen, en aan gemeenten zodat de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd wordt. De strategie biedt dus een goed kader om op voort te bouwen.