Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2020

Vereniging D66 zet in op samenwerking in Leidse regio

De D66-afdelingen Leiden, Leiderdorp-Zoeterwoude en Voorschoten zijn vanaf 11
oktober 2020 één afdeling. Hiertoe hebben de leden van de drie afdelingen besloten.
Hiermee vergroot D66 haar slagkracht in de Leidse regio en intensiveert ze de
samenwerking tussen de leden in de samengevoegde afdeling.

Met de nieuwe D66-afdeling worden bestuurstaken, commissies en activiteiten regiobreed
georganiseerd. Voorzitter Jasmijn Touw: ‘D66 is altijd een partij van samenwerken. Door nu
in de Leidse regio als vereniging intensiever samen te werken, hebben we nog meer
slagkracht om in gesprek te gaan met onze kiezers, inhoudelijke activiteiten te organiseren
en mensen in de regio nog meer bij politiek te betrekken’.

In de Leidse Regio organiseren D66’ers door deze fusie samen wat samen kan.
Bestuurstaken, commissies voor activiteiten en commissies voor de verkiezingen worden
regiobreed georganiseerd, door en voor ruim 750 enthousiaste D66’ers uit alle gemeenten.
Touw: ‘De gemeenten houden hun eigen, zelfstandige fractie. Juist door deze samenwerking
verwachten we dat gemeenteraadsfracties elkaar beter weten te vinden. Fusie tussen deze
drie afdelingen maakt de afstemming op vele fronten een stuk makkelijker. Dat is in onze
ogen positief voor de hele regio’.

Het bestuur van de oorspronkelijke D66-afdeling Leiden gaat door en wordt aangevuld met
twee bestuursleden die specifiek de activiteiten in Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten
coördineren. De leden van de nieuwe afdeling beslissen medio november over het
bestuursvoorstel de naam te wijzigen naar D66 Leidse Regio.