Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Bijdrage D66 Leiden tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024

Op donderdagavond 12 november behandelde de Leidse gemeenteraad de Programmabegroting 2021-2024 tijdens de digitale raadsvergadering. Lees hieronder de bijdrage van D66 fractievoorzitter Vahit Köroğlu.

 

 

Dank voorzitter,

Corona raakt ons allen, maar vooral ook de jongeren. Een groep die volgens D66 wordt onderbelicht.

Er moet meer aandacht komen voor jongeren in deze coronacrisis.
Jongeren worden beperkt in hun mogelijkheden tot ontspanning zoals uitgaan, sporten en het zien van vrienden en familie.
Jongeren hebben weinig contacturen binnen het onderwijs, lopen studievertraging op en hun stages gaan niet door.
Jongeren hun bijbanen vallen weg, studieleningen lopen door en zij die binnenkort afstuderen hebben geen baanzekerheid.

Er moet meer aandacht komen voor jongeren in deze coronacrisis.
Jongeren kampen in toenemende mate met mentale klachten.
Jongeren voelen zich minder gezond en hebben vaker last van angst, somberheid en slaapproblemen.
Jongeren maken zich zorgen over de gezondheid van ouders en grootouders, krijgen de zorgen van ouders die hun banen verliezen mee aan de keukentafel en steun zoeken bij leeftijdsgenoten is moeilijker vanwege de coronamaatregelen, terwijl sociale contacten en vriendschappen juist van levensbelang zijn.

Er moet meer aandacht komen voor jongeren in deze coronacrisis.
Onlangs ben ik in gesprek geweest met leerlingen van het Vlietlandcollege in Leiden over hoe zij de coronacrisis ervaren.
De jongeren geven aan zich zorgen te maken over het oplopen van een leerachterstand en geven aan meer moeite te hebben met het stellen van vragen tijdens de online lessen.
De jongeren ervaren fysieke klachten doordat hun dagelijks leven zich veelal achter een beeldscherm afspeelt.
En denk eens aan de jongeren die thuis geen stimulerende, fijne en veilige omgeving hebben waar zij rustig aan hun schoolwerk kunnen zitten.

Voorzitter.

Het gelijktrekken van kansen is nu nog urgenter.
We mogen niet accepteren dat jongeren een achterstand oplopen omdat hun ouders hen minder goed kunnen helpen dan hun klasgenootjes, omdat er te weinig computers in huis zijn om digitaal les te volgen of omdat ze geen rustige plek thuis hebben om de les te volgen.
We mogen niet accepteren dat jongeren niet kunnen sporten omdat het jeugdsportfonds niet meegroeit met de stijgende contributies en hun ouders niet meer kunnen betalen voor sport voor hun kinderen, terwijl sporten zo belangrijk is voor de fysieke en mentale gezondheid.
We mogen niet accepteren dat de naam die je krijgt bij je geboorte invloed heeft op je schoolcarrière, zoals bleek uit een onderzoek van de Radboud Universiteit.

Voorzitter, ik sluit af.

D66 dient een motie in om in overleg met de onderwijsorganisaties, (sport)verenigingen, jeugd- en gezinsteams en jeugdgezondheidsorganisaties een plan van aanpak te ontwikkelen met als doel extra aandacht voor het fysieke en sociaal-emotioneel welbevinden van Leidse jongeren in en na coronatijd.
D66 dient ook een motie in over betaald fietsparkeren, om onze inkomsten te vergroten en bijdrage te leveren aan een gezonde en sluitende begroting en als stad concurrerend te blijven ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.
Als laatste dienen wij een motie in over het openen van een Leids meldpunt voor gedupeerden van de toeslagenaffaire.
Over deze moties hebben we het in de commissie al uitvoerig gehad. Voor ons ligt een structurele en evenwichtige begroting. Daarnaast is deze sluitend, iets waar we trots op mogen zijn. D66 zal daarom instemmen met deze begroting. Voor de toekomst van onze stad en onze jongeren.

Dank voorzitter.