Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 februari 2021

Agenda Autoluwe Binnenstad aangenomen door de gemeenteraad!

Afgelopen donderdag werd door de gemeenteraad de Agenda Autoluwe Binnenstad aangenomen. De uitvoering ervan, in de loop van de komende jaren, verbetert de luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad.

‘’D66 is heel blij met het flinke tempo waarmee in deze raadsperiode het doel Leiden Leefbaar en Bereikbaar wordt bereikt.’’ aldus raadslid Bereikbaarheid, Veiligheid en Regio Francien Zeggelt. Na de Mobiliteitsnota, de Parkeervisie en de Fiets op 1 is nu ook de Agenda Autoluwe Binnenstad aangenomen. Nu kan er gewerkt worden aan de uitvoering.

Participatie door bewoners en ondernemers
D66 is blij dat ook binnenstadbewoners en ondernemers een positieve grondhouding hebben bij de Agenda Autoluwe Binnenstad. Bij elk punt op deze agenda is het heel belangrijk dat in de uitvoering, elke belanghebbende wordt meegenomen in het proces en er veel participatie kan plaatsvinden. Gelukkig heeft de wethouder hier veel oog voor en toegezegd dit continu te faciliteren.

Een nieuwe vorm van participatie
Bij de Agenda Autoluwe Binnenstad wordt gewerkt met een nieuwe vorm van participatie. Binnenkort worden de Turfmarkt en de Rijnzichtbrug voor beperkte tijd afgesloten als proef. Alle ervaringen, positief en negatief, naar aanleiding van deze sluiting worden opgehaald, gedeeld en geanalyseerd. Op basis hiervan worden verdere besluiten genomen.

D66 is erg blij dat met het aannemen van de Agenda Autoluwe Binnenstad door de gemeenteraad. De eerste stappen zijn hiermee gezet naar een groene en vitale binnenstad met minder (rondrijdende) auto’s. Daarom tekenden wij met plezier de motie van PvdA mee waardoor wanneer een Autoluwe Binnenstad met behulp van kentekenregistratie echt mogelijk is, de gebieden rondom de Pieterskerk en de Hooglandse kerk als eerste autoluw zullen worden.