Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 juni 2021

De Leidse regio gaat samenwerken voor duurzame warmte!

De Leidse regio gaat samenwerken voor duurzame warmte! Op donderdag 3 juni 2021 werd het raadsvoorstel over de samenwerking in de Leidse regio in de warmtetransitie via WarmtelinQ+ door de gemeenteraad in Leiden behandeld. D66 diende een groot regionaal voorstel in waarbij de haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van het toekomstig warmtenet centraal staan.

Leiden staat aan de vooravond van een grote verbouwing zodat niet alleen Leiden, maar de hele Leidse regio er in de toekomst ook nog warmpjes bij zit. D66 juicht de regionale benadering van deze warmtetransitie van harte toe. Voor D66 zijn hier de uitgangspunten: haalbaar, betaalbaar en duurzaam. Deze randvoorwaarden moeten centraal staan bij elke stap die we nemen in de warmtetransitie.

Complexe besluiten
De complexiteit van de warmtetransitie vraagt om weloverwogen stappen en besluiten. Er heersen nog veel vragen rondom de transitie en ook de technieken zijn nog vol in ontwikkeling. Ondertussen moet Leiden vooruit, maar er moet voorkomen worden dat er onomkeerbare besluiten worden genomen.

Samenwerking in de Leidse regio
Daarom diende D66 het amendement in dat werd geschreven samen met de Leidse regio, waarin beschreven wordt dat we vol de samenwerking aangaan, openstaan voor nieuwe ontwikkeling, de randvoorwaarden onderstrepen en onomkeerbare besluiten voorkomen.

Het amendement werd medeondertekend door de VVD en Partij Sleutelstad en is daarnaast al aangenomen in Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude.