Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 juni 2021

Bijdrage D66 Leiden bij Algemene Beschouwingen Kaderbrief 2021-2025

Op donderdagavond 24 juni behandelde de Leidse gemeenteraad de Algemene Beschouwingen over de Kaderbrief 2021-2025. Na lange tijd vergaderde de Leidse raad weer fysiek met elkaar in museum Naturalis. Lees hieronder de bijdrage van D66 fractievoorzitter Vahit Köroğlu.

Dank voorzitter,
Vanavond vergaderen wij als raad na lange tijd weer fysiek met elkaar. En dat op een plek waar een paar honderd meter van ons vandaan onderzoek naar en ontwikkeling van één van de coronavaccins plaatsvond.

Onder andere dankzij deze vaccins, zoals die van Janssen uit Leiden, komt het gewone leven langzaam weer op gang. Leiden baant zich een weg uit de coronacrisis. Leidenaars zien weer perspectief voor de toekomst. Veel coronabeperkingen worden stapsgewijs opgeheven. Middelbare scholen openen hun deuren weer en studenten kunnen steeds vaker weer fysiek naar colleges.

En dat is belangrijk. Tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen november vroegen wij om meer aandacht voor jongeren in deze coronacrisis. Er viel tijdens de coronacrisis veel weg voor deze doelgroep. Mogelijkheden tot ontspanning, het zien van vrienden en familie, bijbanen, fysiek onderwijs. Dit had mentale klachten en het oplopen van studievertraging tot gevolg.

D66 is daarom blij dat het college in het herstelbeleid het social impact team benut, dat wordt ingezet voor steun aan degenen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen. En dat zijn onder andere onze jongeren.

En laten we naast de jongeren vooral ook de ondernemers niet vergeten. De horeca- en cultuursector opent haar deuren weer. En niet alleen de bezoekers, maar ook de ondernemers waren hier erg aan toe. Wij vinden het belangrijk om ook aandacht te houden voor ondernemers.

Samen met ondernemersverenigingen en andere stadspartners heeft het college geprobeerd om de negatieve effecten van de coronacrisis op de economie zo veel mogelijk te beperken en sterker uit de crisis te komen. De verlengde beleidsregel Coronaterras waardoor horecaondernemers ruimere terrassen mogen voeren, het Stimuleringsfonds voor ondernemers en de ondersteuning in huisvestingslasten voor culturele instellingen dragen hieraan bij.

D66 is blij met de inzet van dit college en de sluitende begroting.

Voorzitter.
Waar we nog fysiek afstand houden om elkaars gezondheid in bescherming te nemen, is het des te belangrijker om elkaar als raad te ontmoeten in wat wij als Leidse politici met elkaar willen voor de stad. In hoe we de periode van herstel inrichten. In hoe we de stad de komende jaren voor ons zien.  Deze Kadernota markeert het moment waarop we durven kijken naar de periode na de coronacrisis, waarin we verder moeten bouwen aan het herstel, aan een gezonde, welvarende stad waar iedereen vrij is en gelijke kansen heeft. Het is belangrijk om aandacht te blijven hebben voor de zwakkeren en naar elkaar om te kijken. Daarin ligt een taak voor ons als Leidse politici. We moeten blijven luisteren naar de inwoners van Leiden. We moeten verder bouwen aan een gezonde, welvarende stad met gelijke kansen voor iedereen. We moeten blijven investeren in de toekomst. Een toekomst waarin Leiden een stad is waar iedereen, wel of geen beperking, gebruik kan maken van een openbaar toilet bij een bezoek aan de stad of een rondje Singelpark. Waar studenten met een beperking genoeg studietoeslag krijgen om te kunnen studeren. Waarin Leiden een stad is waar het niet uitmaakt waar je geboren wordt of in welke wijk je school staat. Waarin je afkomst niet bepalend is voor de kansen die je krijgt in het leven. Een stad met gelijke kansen voor alle Leidenaars. Waarin we mensen die toch op achterstand komen, blijven helpen.  D66 is daarom blij dat er geld wordt vrijgemaakt voor de Leidse inclusieagenda. Dat past bij een sociale stad als Leiden.

Voorzitter, ik sluit af.
De afgelopen jaren hebben we veel moois gerealiseerd in de stad. Het plaatsen van zonnepanelen op monumentale panden is makkelijker geworden, de bouw van Combibad-IJshal De Vliet is van start en we zijn ruim op koers om onze woningbouwdoelstellingen te halen.

Het is belangrijk dat we als stad blijven investeren in duurzame verstedelijking voor de huidige en de toekomstige generatie. Het is belangrijk dat we als stad aandacht hebben voor cultuur, sport en groenvoorziening op niveau. De coronacrisis heeft het belang van recreatie, bewegen en een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte laten zien.

We moeten blijven bouwen voor meer betaalbare woningen voor iedereen maar mét oog voor groen om te kunnen recreëren. Zodat Leiden leefbaarder, groener, gezonder en duurzamer wordt.

Dat past bij een sociale stad als Leiden. De afgelopen jaren is Leiden steeds mooier geworden. Maar de stad is nog niet af. Er is nog genoeg te doen. D66 wil dat iedereen een betaalbaar huis kan vinden in Leiden. Dat iedereen gelijke kansen krijgt om veilig, groen en gezond te leven. Dat Leiden een stad is waar iedereen zichzelf kan zijn. Een Leiden met een beter klimaat en genoeg betaalbare woningen. Met kansen voor alle Leidenaars. Zodat morgen nog beter wordt dan vandaag.

Dank voorzitter.