Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 september 2021

Nieuwe regels voor buitenreclame in Leiden

Reclame is overal. En zonder reclame geen informatieve kranten of tv-programma’s, geen grote muziekevenementen en geen professionele sport. Zelfs geen amateursport. Of in ieder geval veel duurder: want wie betaalt de shirtjes als de bakker op de hoek ze niet sponsort? En zo is het ook met de reclame-inkomsten voor de gemeente. Leiden kan die inkomsten goed gebruiken, anders moet de contributie omhoog. Maar waar ligt de grens? Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 september vergaderde de gemeenteraad over nieuwe regels voor buitenreclame in Leiden.

Verouderd beleid
De aanleiding van de herziening van het beleid was dat de huidige regelgeving voor buitenreclame was verouderd. Onder andere op het gebied van digitale reclame was herziening nodig. Bij de totstandkoming van het nieuwe beleid stonden het beschermen van het aangezicht van de historische binnenstad en verduurzaming centraal.

Promotie voor promotie
D66 diende bij dit raadsvoorstel twee voorstellen in. In een motie riep D66 Leiden op tot een onderzoek met als doel geschikte buitenreclamelocaties te vinden bij het spoor en langs snelwegen. Leiden ligt centraal in de Randstad langs drukke verkeers- en treinverbindingen en vormt daarmee een aantrekkelijke zichtlocatie. Immers, hoe meer mensen een reclamebord zien hangen, hoe meer deze oplevert en dus biedt Leiden een Unique Selling Point aan adverteerders. Hiermee kunnen we verder aan onze inkomstenknop draaien, zonder dat dit voor veel hinder voor Leidenaren zorgt. De extra opbrengsten die deze locaties opleveren, zetten we als het aan D66 ligt, in om de lokale ondernemers en culturele evenementen te promoten via het Programma Binnenstad.  Promotie voor promotie dus. Dit voorstel werd ingediend samen met het CDA. Helaas werd deze motie met 18 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen door de gemeenteraad.

Geen geluid bij buitenreclame
Daarnaast diende D66 samen met SP, CDA en PvdA een amendement in om geluidshinder van reclame te voorkomen. Op dit moment is reclame met geluid niet expliciet opgenomen in het raadsvoorstel en hoewel deze vorm van reclame momenteel in Nederland nog niet of nauwelijks voorkomt, bestaan de technieken al wel. D66 vindt deze vorm van reclame hinderlijk en niet passen bij Leiden als stad. Het amendement om geluid bij buitenreclame te verbieden werd met 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen door de gemeenteraad.

Het nieuwe beleidskader voor buitenreclame werd met algemene stemmen aangenomen.