Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 september 2021

Voorstel voor Geuzenpark als nieuwe groene route Leiden

Na het succes van het Singelpark komt er een tweede groene route in Leiden waarbij de parken worden verbonden. Nu nog een naam. Met Leidens Ontzet voor de deur opperde D66 raadslid Sander van Diepen als titel het Geuzenpark. Want deze nieuwe groene route loopt precies waar in 1574 de schansen lagen bij het beleg van de Sleutelstad. Van Diepen: “Met 3 oktober in aantocht is dit hét moment om wat inspiratie mee te geven voor onze nieuwe groene route”.

Groen verbinden
Bij de commissievergadering van dinsdagavond werd er gesproken over de Omgevingsvisie. Dit ambitiedocument geeft weer hoe Leiden zich de komende twintig jaar gaat ontwikkelen. Voor het uitbreiden van het groen in Leiden zijn de ogen gericht op de tweede groene ring. Dit wordt een nieuw groene route dat huidige natuur, recreatie-, sportparken en ander groen met elkaar verbindt. De naam dekt de lading, maar spreekt nog niet echt tot de verbeelding. Nu is één van de uitgangspunten van de Omgevingsvisie om keuzes te maken die de Leidse kenmerken en identiteit versterken.

Route langs historische schansen
D66 raadslid Sander van Diepen opperde in het debat om de Leidse historie te verbinden aan het nieuwe groen. Waar het eerste groene wandelrondje van de stad over de historische vestingwerken loopt, valt de tweede groene wandelroute precies samen met de locaties van de schansen van 1574. Lammenschans is de bekendste. Vorig jaar nog zijn de resten van deze schans gevonden aan voet van de Lammebrug. Maar ook op de punt bij Ter Wadding, bij de Poelbrug en verdere versterkingen lagen op de 2e ring om Leiden heen.

Het voorstel werd op dinsdagavond aangeboden aan wethouder Fleur Spijker bij de fysieke commissievergadering in het Hoogheemraadschap. Het Leidse College kan er bij de verdere ontwikkeling van de groene route inspiratie uit halen. Bekijk hier het voorstel.